Alt lokallaget trenger å vite til årsmøtet

Det er snart tid for årsmøter i lokallagene for 2018, og det er noen ting en må vite før, under og etter et årsmøte. 


Det er ventet at rundt 30 lokallag i Mental Helse Ungdom skal gjennomføre sine årsmøter etter nyttår og innen utgangen av februar. For at dere i lokallagene skal kunne gjennomføre dette møtet på en ryddig måte er det en del oppgaver å ta hensyn til. 

For at dere skal kunne gjennomføre årsmøtet på en best mulig måte, finner dere under her en sjekkpunktliste med oversikt hva som bør huskes på, og når det burde gjøres.  

Før årsmøtet 

Fire uker før årsmøtet..

 • Vi har satt en dato for årsmøtet
 • Vi har en oppdatert medlemsliste med adresser og epostadresser
 • Vi har ordnet møtelokale 
 • Årsregnskapet sluttføres og oversendes til valgt revisor
 • Innkallingen (inkluderer dagsorden) sendes til medlemmene av lokallaget 4 uker før fastsatt dato

To uker før årsmøtet.. 

 • Forslag til årsmelding 2017 sendes ut til medlemmene 
 • Årsregnskapet er godkjent av revisor og gjort tilgjengelig for medlemmene
 • Forslag til handlingsplan 2018 sendes ut til medlemmene
 • Forslag til budsjett 2018 sendes ut til medlemmene
 • Valgkomiteens innstilling sendes ut til medlemmene
 • Endelig dagsorden sendes ut til medlemmene med resten av vedleggene

På årsmøtet

 • Alle som deltar på årsmøtet møter opp i god tid
 • Kun betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet, resten blir observatører
 • Har referenten en pc og skrive protokoll på?  
 • Tilgang til en printer for å skrive ut protokollen og underskrives (dette kan også signeres elektronisk i adobe reader og oversendes per mail) 
 • Saksliste og andre saksdokumenter er i tilstrekkelig antall for alle fremmøtte
 • Tilgang på kaffe/te eller noe snacks under møtet

Etter årsmøtet

 

I følge vedtektene til Mental Helse Ungdom står det følgende ved § 19 Årsmøtet. § 19.1 Årsmøtet er lokallagets høyeste myndighet. § 19.2 Årsmøtet skal avholdes hvert år innen utgangen av februar måned. § 19.3 Innkallingen til årsmøtet skal, sammen med kunngjøring av saksliste skje skriftlig til alle medlemmer i lokallaget senest fire uker før årsmøtet. § 19.4 Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte, må være innsendt til styret senest to uker før årsmøtet. Anmeldte saker må være behandlet av styret før årsmøtet.

Samleside for alle vedlegg knyttet til årsmøtet HER

Ta kontakt med administrasjonen ved Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller direkte til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. dersom dere ønsker bistand i noen av disse punktene.