Pressemelding om tvangsbruk i Norge

Mental Helse Ungdom krever tiltak fra øverste politiske ledelse etter avsløringene om tvangsbruk i psykisk helsevern. Virkeligheten som beskrives er dypt rystende og vitner om et helsevesen som knuser menneskerettighetene til mennesker i en svært sårbar situasjon. Mental Helse Ungdom krever at det tas tydelige grep fra øverste hold for å rydde opp i en kultur som har fått herje fritt på bekostning av alvorlig syke mennesker.

For Mental Helse Ungdom er det ikke noe nytt at mennesker blir utsatt for handlinger som fører til traumatisering og forverring i psykisk helsevern i Norge. Allikevel er det dypt rystende lesning når VG avslører forholdene rundt institusjonene som skal hjelpe oss når livet er som vanskeligst. Mental Helse Ungdom har tatt til orde for flere tiltak som ville bidratt til å bedre forholdene til personer underlagt tvungent psykisk helsevern. Blant annet mener vi at det såkalte behandlingskriteriet som hjemler bruk at tvang overfor mennesker som ikke er til fare for seg selv eller andre, bør revideres.

Bruken av tvang må ned

Bruk av tvangsmidler i Norge er for høy og for dårlig begrunnet. Med relativt enkle midler er det mulig å redusere bruken av tvangsmidler betraktelig. I institusjoner i psykisk helsevern har det utviklet seg en kultur for å ty til bruk av tvangsmidler uten at det har blitt gjort gode nok tiltak for å hindre slike alvorlige inngrep. Psykisk helsevernloven er klar på dette feltet: tvangsmidler skal kun brukes dersom det er uomgjengelig nødvendig. Slik er det ikke i dag.

Høie må ta grep

Mental Helse Ungdom krever nå at helse- og omsorgsminister Bent Høie må ta tydelige grep overfor psykisk helsevern i hele landet. Mental Helse Ungdom mener at det er fullt mulig å skape et psykisk helsevern der beltelegging ikke er en del av tiltakene som benyttes. Ved å sørge for høy kompetanse, riktig bemanning og riktig tilnærming til hvert enkelt menneske mener vi at beltelegging på sikt kan fases ut av psykisk helsevern. Vi kan ikke være bekjent av hjelpere som påfører mennesker alvorlige traumer og skader mer enn å hjelpe.

Derfor krever Mental Helse Ungdom at:

 • Det må lages et felles, elektronisk register for all tvangsbruk i Norge
 • Pasientens egen vurdering av tvangsbruken skal journalføres, før og etter hendelsen
 • Beltelegging fases ut av psykisk helsevern og forbys på sikt
 • Beltelegging over 8 timer må forbys
 • Beltelegging på grunn av fare for skade på inventar og bygninger må forbys
 • Det må ikke lenger være tillatt å ha ferdig oppsatte beltesenger
 • Krav til bemanning og kompetanse må skjerpes betraktelig
 • Bruk av ufaglært arbeidskraft ved akutt-, sikkerhets- og skjermingsavdelinger må forbys
 • Kontrollkommisjonene må revideres
 • Pasienter må få rett til uavhengig sakkyndig i alle saker som føres for kontrollkommisjonen
 • Kravet til rettslig interesse ved anke over kjennelse i kontrollkommisjonen til domstolene må fjernes

Spørsmål kan rettes til kommunikasjonssjef Adrian Lorentsson på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller per telefon til +47 924 83 069.