En midlertidig og håpefull seier!

Mental Helse Ungdom Bodø og Mental Helse Bodø ser at Utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har svart på Stortingsrepresentant Martin Henriksens (AP) spørsmål om fraværsgrensa, og konsekvenser av denne. Vi har tidligere skrevet om at Mental Helse Ungdom Bodøs representanter ikke fikk godkjent sitt fravær i forbindelse med eget landsmøte.

 

Utdanningsministeren gir oss et midlertidig godt svar. Han skriver at: «Uttrykket «politisk arbeid» viser ikke bare til arbeid i partipolitiske ungdomsorganisasjoner. Også arbeid i andre interesseorganisasjoner vil kunne regnes som politisk arbeid.» Dette synes vi høres svært bra ut, da det vil kunne åpne for at Mental Helse Ungdom og andres organisasjoner kan godkjennes som politisk arbeid. Vi er likevel enda bekymret.

Utdanningsministeren skriver videre at: «Jeg kjenner ikke detaljene i saken som representanten tar opp, men her kan det se ut som om fylkeskommunen har lagt en for streng forståelse av regelverket til grunn. Jeg vil derfor be Utdanningsdirektoratet gjøre veiledningen om fraværsreglene klarere på dette punktet.». Da vi ikke vet hva som vil stå i denne veiledningen, gir Utdanningsministerens svar oss derfor bare et midlertidig håp om at saken går i positiv favør til de nevnte organisasjoner.

Vi merker oss likevel også at Utdanningsministeren i svaret sitt skriver dette: «Avslutningsvis vil jeg understreke viktigheten av at ungdom engasjerer seg i samfunnet rundt seg, og at de oppfordres til å delta i hjelpearbeid og politisk arbeid. Jeg mener dagens regelverk i videregående skole legger til rette for dette på en god måte.». Vi velger så langt å tolke dette dithen at veilederen vil åpne for at arbeidet til Mental Helse Ungdom og lignende organisasjoner heretter vil godkjennes som politisk arbeid.

Så langt vil vi takke partiet Rødt for å ha tatt opp saken i Fylkestinget i Nordland, vi vil takke Arbeiderpartiet som tok opp saken i Stortinget, og vi vil gi en håpefull takk til Utdanningsministeren (H) mens vi venter på de siste avklaringene fra Utdanningsdirektoratet. Vi spiller likevel saken videre til våre paraplyorganisasjoner: Unge Funksjonshemmede, LNU og FFO, samt våre egne sentralorganisasjoner i Mental Helse Ungdom og Mental Helse for å følge denne opp mot departementet.

Nora Stemland, Leder av Mental Helse Ungdom Bodø
Linn Stemland, Leder av Mental Helse Bodø Bodø