Høie: – En sak jeg personlig har vært opptatt av

Høie: – En sak jeg personlig har vært opptatt av

Når Mental helse Ungdom vurderer partienes politikk legges det merke til i regjeringskontorene. Sannsynligvis fordi helseministerens parti kommer godt ut av det.

I en kommentar til Mental Helse Ungdom sier han at han er personlig opptatt av å kunne forebygge psykiske lidelser.

 

– Å gjøre en stor forskjell, kanskje til og med kunne forebygge psykiske helseproblemer, for unge mennesker har vært en viktig sak for Høyre i mange år – og en sak jeg personlig har vært opptatt av siden jeg begynte å engasjere meg i Unge Høyre.  Vi har gjeninnført den gylne regel som sier at psykisk hoie lavhelse og rus skal prioriteres i sykehusene, fritt behandlingsvalg ble først innført for pasienter med psykiske helseproblemer, vi skal innføre pakkeforløp og vi vil også gjøre psykisk helse til en likeverdig del av forebyggende arbeid, sier han og viser til regjeringens nye strategi for god psykisk helse.

Martine Antonsen, landsleder i Mental Helse Ungdom er fornøyd, men mener at det fortsatt er en jobb å gjøre.

Martine Antonsen, leder i Mental Helse Ungdom
Foto: Adrian Lorentsson

– Det er hyggelig at han sier det han gjør. Det er nok fordi Høyre har blitt vurdert som gode, men det er fortsatt mye å gå på for alle partier. Vi har jo ikke gitt noen terningkast 6 og det er jo en grunn til det. Vi håper at Helseministeren følger opp den gylne regel tettere enn det som har blitt gjort til nå, fordi vi ser at den ikke har gitt oss den ønskede veksten på psykisk helsefeltet, snarere tvert imot. Det er tross alt forskjell på partiprogrammer og praktisk politikk.

Mener brukermedvirkning er viktig

I sin kommentar til Mental Helse Ungdom er han opptatt av å bygge ned fordommer og av brukermedvirkning.

–  Jeg håper måten Statsministeren og jeg snakker om at vi alle har en psykisk helse bidrar til å bygge ned fordommer og gjøre det lettere å be om hjelp og også ta vare på sin psykiske helse. Skal vi lykkes må vi lytte til barn og unge og ta dem med i utviklingen av tilbudene.  Nå går alle de fire samarbeidspartiene sammen om en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Det er jeg stolt over at vi har fått til, sier han.

Ser frem mot opptrappingsplan

Regjeringen har lovet en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. Det er Martine Antonsen glad for.

–  Vi er veldig glade for at det kommer en økonomisk forpliktende opptrappingsplan og ser frem til å delta i arbeidet helt fra starten, som jo er viktig for å sikre god brukermedvirkning. Mental Helse Ungdom kommer til å jobbe hardt for å nå de målene vi har satt for oss selv, helt uavhengig av hvilken farge det er på regjeringen. Det er tross alt barn og unges psykiske helse vi er opptatt av, ikke partipolitikk.

Les hele partivurderingen her.

 

Foto, Bent Høie: Bjørn Stuedal
Foto, Martine Antonsen: Adrian Lorentsson