FrP: - Psykisk helse er viktig for oss

FrP: - Psykisk helse er viktig for oss

- Fremskrittspartiet har i dette valgprogrammet valgt å være mindre detaljert i håp om at flere leser hele programmet. Også fordi vi for første gang har sittet i regjering, så har vi innfridd veldig mye av det som stod i vårt forrige program. For FrP er det man gjør viktigere enn det man sier.

 

Det sier Kari Kjønaas Kjos (FrP) som også leder helse- og omsorgskomitéen på Stortinget.

- Jeg forstår at de som dykker ned i spesifikke områder i programmet, vil oppdage at vi har et mindre detaljert program enn flere av de andre partiene. Det betyr ikke at dette ikke er viktig for FrP, snarere tvert i mot er dette grunnen til at vi går til valg på å utarbeide en økonomisk forpliktende opptrappingsplan innen psykisk helse, for barn og unge.

Les også Mental Helse Ungdoms partivurdering: Hvem er best på psykisk helse?

I regjering har vi blant annet innført tilskuddsordning og krav til kommunepsykologer, vi har fått på plass mer enn 400 nye årsverk i helsestasjoner og i skolehelsetjenesten og vi har stilt krav til spesialisthelsetjenesten om en større vekst innen psykisk helse enn annen behandling. Og ikke minst, vi har styrket pårørendes rettigheter, også der barn er pårørende.KKK ekstrastort

Fremskrittspartiet er opptatt av hele mennesket og vi bygger hele vår politikk rundt enkeltmennesket, deres rett til medbestemmelse og deres rett til valgfrihet. Derfor er de grepene vi tar i forhold til barnehage, skole, fritid, barnevern og frivilligheten viktige grep for å øke barns mulighet til å vokse opp under trygge forhold. Derfor har mobbing vært noe av det som våre skolepolitikere har hatt aller mest fokus på.

Vi inkluderer barn og unge med erfaring i alt vårt arbeid og vi er ikke fornøyd med at tiår med snakk ikke gir bedre resultater. For oss er finansieringen det største hinderet for å lykkes bedre. Barn og unge blir kasteballer mellom stat og kommune, som er uenig i hvem som har ansvaret i stedet for å finne riktig tilbud til riktig tid. Derfor vil FrP ha statlig finansiert hele behandlingskjeden.

Jeg kan på vegne av Fremskrittspartiet garantere at det viktige arbeidet vi har startet, vil bli fulgt opp i tett samarbeid med organisasjonene og ungdommen selv.

Generalsekretær i Mental Helse Ungdom, Adrian Tollefsen, er fornøyd med at Kjos og Fremskrittspartiet er tydelige på at de ønsker en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.rsz adrian

– Jeg opplever at Kjos forstår mange av utfordringene på feltet jeg er glad for at Fremskrittspartiet ønsker resultater på feltet, men når vi skal vurdere partiene opp mot hverandre er det programmene som gjelder. De er vedtatt på partienes landsmøter og er det de har forpliktet seg til for den kommende stortingsperioden. Da er det viktig for oss at de faktisk har nedfelt det de vil i programmene sine, så vi kan holde dem ansvarlige i perioden, sier han.