Seier for psykisk helse i skolen

Stortingets helse- og omsorgskomité bevilger 3 millioner kroner til Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU). Dette er et pågående prosjekt organisert i Mental Helse Ungdom som drives av psykologistudentene Vilde Vollestad og Joakim Coleman Ebeltoft. 

Abbonér på denne nyhetsmatingen