Mental Helse Ungdom ser tegn til håp i statsbudsjettet

Mental Helse Ungdom ser det som positivt at regjeringens strategi for ungdomshelse følges opp gjennom forslag til statsbudsjett for 2017. Det er imidlertid langt igjen før fysisk og psykisk helse blir likeverdige deler av det lokale folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge.

Abbonér på denne nyhetsmatingen