Adrian Lorentsson

Adrian Lorentsson

SU: - Uforstående til vurderingen av SV

– Så bra at dere har vurdert de ulike partiene på psykisk helse og jobber for å løfte psykisk helse som tema mot slutten av valgkampen, det er absolutt viktig og nødvendig!

Det sier Andrea Sjøvoll, leder i Sosialistisk Ungdom, til Mental Helse Ungdom.

FrP: - Psykisk helse er viktig for oss

- Fremskrittspartiet har i dette valgprogrammet valgt å være mindre detaljert i håp om at flere leser hele programmet. Også fordi vi for første gang har sittet i regjering, så har vi innfridd veldig mye av det som stod i vårt forrige program. For FrP er det man gjør viktigere enn det man sier.

Høie: – En sak jeg personlig har vært opptatt av

Når Mental helse Ungdom vurderer partienes politikk legges det merke til i regjeringskontorene. Sannsynligvis fordi helseministerens parti kommer godt ut av det.

I en kommentar til Mental Helse Ungdom sier han at han er personlig opptatt av å kunne forebygge psykiske lidelser.

Hvem er best på psykisk helse?

Mental Helse Ungdom har vurdert partiene med størst sjanse for å bli valgt inn på Stortinget ved valget 11. september. Vurderingen er basert på hva Mental Helse Ungdom mener er viktig for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse. I det legger vi blant annet psykisk helse i skolen, lavterskeltilbud, forebygging, brukermedvirkning og pårørendes rolle.

Vi har vurdert alle programmene med utgangspunkt i syv hovedkriterier som vi mener er avgjørende for å sikre en god utvikling for barn og unges psykiske helse, i tillegg har vi også gitt poeng til andre tiltak som vi mener er forenlig med det beste for barn og unges psykiske helse.

Abbonér på denne nyhetsmatingen