Bli frivillig!

Les mer

Bli frivillig!

Kort om Mental Helse Ungdom 
Mental Helse Ungdom er en brukerstyrt organisasjon for barn og unge opp til fylte 31 år. Organisasjonen ble stiftet i 2005 og teller i dag 1250 medlemmer. Vi har vært en selvstendig organisasjon siden 2011 og har 27 lokallag i Norge.  

Mental Helse Ungdom er avhengige av frivillige for å oppnå størst mulig samfunnseffekt. Du velger selv hva og hvor mye du vil bidra. Nedenfor finner du informasjon om våre forslag til hva du kan bidra med, men vi er også åpne for innspill dersom du ser andre områder du kan bidra på.  

Vår ambisjon: 
Alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse og ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei. 
Derfor forebygger vi. Derfor påvirker vi. Derfor eksisterer vi.

Les mer om oss her.

Hva kan du bidra med som frivillig? 

Vi er også åpne for andre forslag på hvordan du kan bidra. 

Høres dette interessant ut? Da kan du klikke her for å melde deg inn som frivillig.