Skriv litt om deg selv og om hvorfor du ønsker å delta (maks 500 tegn).