Kristian Haugland

Kristian Haugland

Menta Helse Ungdom AS

Mental Helse Ungdom AS leverer foredrag, rådgivning og undervisning innen Mental Helse Ungdoms kompetanseområder.

Selskapet er eid av Mental Helse Ungdom, og alt eventuelt aksjeutbytte tilfaller Mental Helse Ungdoms formål.

 

 

Rådgivningstjenester knyttet til brukermedvirkning

 

Kurs og undervisning

 

Foredragsholdere

Mental Helse Ungdom ser tegn til håp i statsbudsjettet

Mental Helse Ungdom ser det som positivt at regjeringens strategi for ungdomshelse følges opp gjennom forslag til statsbudsjett for 2017. Det er imidlertid langt igjen før fysisk og psykisk helse blir likeverdige deler av det lokale folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge.

Abbonér på denne nyhetsmatingen