Lokallagsressurs

Her finner du informasjon som kan hjelpe deg i opprettelse og drift av lokallag.

Økonomistyring

Det er vanskelig å drive et aktivt lokallag uten å bruke penger. Skal man bruke penger på en god måte, må man ha nok oversikt til å kunne planlegge pengebruken godt. Dessuten har medlemmene i lokallagene krav på å få vite hvordan lokallaget sine penger brukes, i tillegg til at de som har gitt penger til lokallaget vanligvis også skal ha tilbakemelding på hvordan disse pengene er brukt. Dette trenger ikke å være spesielt vanskelig, men det er enkelte ting som bør passes på.

Les mer

Styremøter

I følge vedtektenes §22.5, skal lokallagenes styrer avholde styremøter som det føres protokoll fra. Denne artikkelen forteller deg hvordan dette kan gjøres på en enkel og ryddig måte.

Les mer

Skjema og rapportering

Nedenfor er en liste over ulike skjema og maler som brukes til rapportering til Mental Helse Ungdoms sentralledd, samt hva skjemaene/malene brukes til.

Les mer

Inkludering av nye medlemmer

Den viktigste delen av rekruttering av frivillige er måten frivillige blir møtt på når de deltar i aktivitet. Det er fullt mulig for et treffsted å oppnå en stor tilstrømming av nye gjester på treffstedet uten at disse gjestene kommer tilbake mer enn en gang, og uten at de selv begynner å ta aktivt del i det å skape nye aktiviteter knyttet til treffstedet. Nøkkelen ligger i hvordan både nye og gamle besøkende møtes og inkluderes av andre på treffstedet. Denne artikkelen inneholder noen få og enkle tips for å legge til rette for god inkludering.

Les mer

Prosjektplan

Bergensmodellens prosjektplanleggingsverktøy er et enkelt redskap for å organisere og planlegge små og store aktiviteter i fellesskap. Bruk av verktøyet er er ment å legge til rette for at flest mulig frivillige opplever lav terskel og høy motivasjon for å bidra til å skape aktivitet sammen.

Les mer

Om Bergensmodellen

Bergensmodellen er en måte å drive et lokallag på. Modellen har blitt laget ved å samle ulike praksiser fra Mental Helse Ungdoms lokallag som ser ut til å medføre høy aktivitet skapt av mange frivillige, i motsetning til at noen få aktive frivillige står for all aktiviteten. I tillegg til at lokallagene gjennom Bergensmodellen får etablert en kultur som sørger for at lokallaget overlever naturlige utskiftninger i styret, har vi også sett at lokallag som tilnærmer seg Bergensmodellen legger til rette for at mange unge får delta i en inkluderende arena hvor de opplever vekst og mestring gjennom selv å forsøke å planlegge og gjennomføre aktivitet. Dette bidrar til bedre psykisk helse.

Utviklingen av Bergensmodellen er gjennomført med prosjektstøtte fra Extrastiftelsen.

Les mer

Lag et lokallag!

Et lokallag i Mental helse Ungdom er en gruppe av medlemmer som har gått sammen for å jobbe for at barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse.

Lokallagene er styrt av lokallagenes medlemmer, som hvert år møtes på et årsmøte for å bestemme hva lokallaget skal gjøre, hvordan lokallaget skal styre sine ressurser, og hvem som skal få ansvaret for driften av lokallaget frem til neste årsmøte.

Tenker du å starte et lokallag? Dette trenger du å vite...

Les mer