Inkludering av nye medlemmer

Den viktigste delen av rekruttering av frivillige er måten frivillige blir møtt på når de deltar i aktivitet. Det er fullt mulig for et treffsted å oppnå en stor tilstrømming av nye gjester på treffstedet uten at disse gjestene kommer tilbake mer enn en gang, og uten at de selv begynner å ta aktivt del i det å skape nye aktiviteter knyttet til treffstedet. Nøkkelen ligger i hvordan både nye og gamle besøkende møtes og inkluderes av andre på treffstedet. Denne artikkelen inneholder noen få og enkle tips for å legge til rette for god inkludering.

Gå sammen om å etablere en rutine for hvordan nye besøkende møtes - helst skriftlig

Et treffsted bør ha en kultur som er solid nok til at besøkende kan forvente å bli møtt på samme måte uansett hvem som har påtatt seg ansvaret for å holde åpent. En skriftlig rutine som utarbeides i fellesskap kan legge til rette for dette.

Samle folk på en av treffstedskveldene og gjennomfør en kort diskusjon i fellesskap om hva slags regler man bør ha for å møte folk kommer inn døren. Bruk gjerne post-it lapper, slik at flest mulig tør å bidra med sine innspill.

Rutinen bør tas opp til diskusjon og evaluering med jevne mellomrom slik at den både holdes levende i fellesskapet, og slik at også nye føler at de får være med på videreutviklingen av treffstedet som sosialt miljø.

Ha oversikt på enkle oppgaver som kan gis bort

Den raskeste veien inn i et fellesskap går via oppgaver for fellesskapet. Ved å få anledning til å bidra for andre, føler man seg som en viktig del av fellesskapet, og man kommer i kontakt med andre på måter man ellers ikke ville gjort. Oppgavene som gis bort bør ikke være for store og avskrekkende, men bør være så enkle at de aller fleste vil kunne si ja uten å føle seg utrygge. Gode eksempler kan være å gå spørre de andre som er til stede om hva de vil ha å spise i forkant av en matbestilling, eller det å være med for å hente mat som er bestilt.

Ikke gjør noe alene hvis det er mulig å gjøre det sammen

Det å gjøre ting sammen bygger ikke bare fellesskap, men sørger også for praktisk opplæring slik at det i fremtiden blir lettere for andre å påta seg ansvar. I tillegg virker det ofte mer motiverende på deg selv hvis du har fått med deg noen, selv om oppgaven er av en sånn type at dere bruker lenger tid enn om du skulle gjort det selv.

Skal det kjøpes brus eller hentes pizza? -Få noen med deg, selv om det ikke er så mye å bære.

Skal lokalet ryddes? Inviter alle som er til stede om å være med. Del gjerne ut konkrete oppgaver.

Skal du møte i et brukerråd? -Ikke dra alene! Hør om noen vil være med for å lære.

Skal det føres et regnskap? Inviter med deg noen til å hjelpe med å sortere kvitteringer og sette i system. Eller enda bedre: Gjør regnskapet til en kursrekke med opplæring i regnskapsføring og få voksenopplæringsmidler via Funkis.

Bidra til at andre kan få gjennomført sine ideer

Ingen ideer er for store og urealistiske til at det ikke kan være gøy å forsøke å planlegge og gjennomføre dem sammen, og det at noen har ideer til nye aktiviteter behøver ikke å bety at du må gjøre mer arbeid selv. Spør heller hva de trenger av lokallaget for å få gjennomført sin ide. Det kan også være spennende å tilby flere å være med på å planlegge aktiviteten som et prosjekt.

Sist redigert mandag, 26 oktober 2015 13:10
(0 Stemmer)