Skjema og rapportering

Nedenfor er en liste over ulike skjema og maler som brukes til rapportering til Mental Helse Ungdoms sentralledd, samt hva skjemaene/malene brukes til.

Oppstartsrapport Enkelt skjema som sørger for at sentralleddet har nødvendig kontaktinformasjon til nystiftet lokallag
Årsrapport Dokumenterer antall aktive lokallag Mental Helse Ungdom har hatt det forutgående året til LNU. Antallet korrekt utfylte årsrapporter avgjør hvor mye penger Mental Helse Ungdom kan videreformidle til lokallagene gjennom ordningen Frifond Organisasjon
Dokumenterer antall aktive lokallag Mental Helse Ungdom har hatt det forutgående året til Barne- Ungdoms og Familiedirektoratets Fordelingsutvalg. Antallet korrekt utfylte årsrapporter avgjør hvor mye midler sentralleddet får i tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner
Dokumenterer antall aktive lokallag Mental Helse Ungdom har hatt det forutgående året til Barne- Ungdoms og Familiedirektoratet. Antallet korrekt utfylte årsrapporter påvirker hvor mye midler sentralleddet får i tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Likepersoner (vedlegg til årsrapporten) Dokumenterer antall medlemmer som har tatt ansvar for å gjennomføre likepersonsaktiviteter i organisasjonen forutgående år. Antall likepersoner påvirker hvor mye midler sentralleddet får i tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner
Handlingsplan (vedlegg til årsrapporten) Dokumenterer strategi og mål for hva lokallagene skal jobbe med i året som kommer. 
Budsjett (vedlegg til årsrapporten)   Dokumenterer økonomiske forventninger, prioriteringer og føringer opp mot vedtatt handlingsplan. 
Årsmelding (vedlegg til årsrapporten)  Dokumenterer hva som har skjedd i lokallaget det foregående året.

Regnskapsskjema(vedlegg til årsrapporten)

Regnskapsskjema med forslag til utfylling

Dokumenterer den økonomiske situsjonen i lokallag, og om den samsvarer med handlingsplanen. 
Innkalling til årsmøtet  Mal for innkalling til årsmøtet. (Skal sendes ut senest 4 uker i forkant av årsmøtet). 
Årsmøteprotokoll(vedlegg til årsrapporten)  Mal for protokoll av årsmøtet (Denne skal også signeres av to protokollunderskrivere). 
Sjekkliste årsmøte  Sjekkliste for hva som må gjøres og når før årsmøtet
Sist redigert fredag, 08 februar 2019 15:47
(0 Stemmer)