Kristian Haugland

Kristian Haugland

Inkludering av nye medlemmer

Den viktigste delen av rekruttering av frivillige er måten frivillige blir møtt på når de deltar i aktivitet. Det er fullt mulig for et treffsted å oppnå en stor tilstrømming av nye gjester på treffstedet uten at disse gjestene kommer tilbake mer enn en gang, og uten at de selv begynner å ta aktivt del i det å skape nye aktiviteter knyttet til treffstedet. Nøkkelen ligger i hvordan både nye og gamle besøkende møtes og inkluderes av andre på treffstedet. Denne artikkelen inneholder noen få og enkle tips for å legge til rette for god inkludering.

Prosjektplan

Bergensmodellens prosjektplanleggingsverktøy er et enkelt redskap for å organisere og planlegge små og store aktiviteter i fellesskap. Bruk av verktøyet er er ment å legge til rette for at flest mulig frivillige opplever lav terskel og høy motivasjon for å bidra til å skape aktivitet sammen.

Om Bergensmodellen

Bergensmodellen er en måte å drive et lokallag på. Modellen har blitt laget ved å samle ulike praksiser fra Mental Helse Ungdoms lokallag som ser ut til å medføre høy aktivitet skapt av mange frivillige, i motsetning til at noen få aktive frivillige står for all aktiviteten. I tillegg til at lokallagene gjennom Bergensmodellen får etablert en kultur som sørger for at lokallaget overlever naturlige utskiftninger i styret, har vi også sett at lokallag som tilnærmer seg Bergensmodellen legger til rette for at mange unge får delta i en inkluderende arena hvor de opplever vekst og mestring gjennom selv å forsøke å planlegge og gjennomføre aktivitet. Dette bidrar til bedre psykisk helse.

Utviklingen av Bergensmodellen er gjennomført med prosjektstøtte fra Extrastiftelsen.

Abbonér på denne nyhetsmatingen