Om Bergensmodellen

Bergensmodellen er en måte å drive et lokallag på. Modellen har blitt laget ved å samle ulike praksiser fra Mental Helse Ungdoms lokallag som ser ut til å medføre høy aktivitet skapt av mange frivillige, i motsetning til at noen få aktive frivillige står for all aktiviteten. I tillegg til at lokallagene gjennom Bergensmodellen får etablert en kultur som sørger for at lokallaget overlever naturlige utskiftninger i styret, har vi også sett at lokallag som tilnærmer seg Bergensmodellen legger til rette for at mange unge får delta i en inkluderende arena hvor de opplever vekst og mestring gjennom selv å forsøke å planlegge og gjennomføre aktivitet. Dette bidrar til bedre psykisk helse.

Utviklingen av Bergensmodellen er gjennomført med prosjektstøtte fra Extrastiftelsen.

Et treffsted drevet etter Bergensmodellen har følgende kjennetegn

  • Minst 40 åpne dager til fast tid på fast ukedag på fast sted
  • Flere enn en dokumentert likeperson, hvorav minst en likeperson ikke sitter i styret
  • Det serveres normalt mat på treffstedet
  • Prosjektplanleggingsverktøyet benyttes ved nye forslag til aktiviteter
  • Aktiviteter evalueres
  • Ingen gir inntrykk av at andre presser dem til å ta ansvar for noe
  • Nye deltakere møtes med tilbud om enkle oppgaver
  • Styret avholder sine møter på en slik måte at de øvrige medlemmene har god anledning til å observere styremøtene

I tillegg skal det tilstrebes at det er med lærlinger/observatører når lokallaget er representert i råd og utvalg, og at alle forslag som kommer fra medlemmene behandles på en ryddig måte av styret med tilbakemelding til forslagsstiller.

Du kan lese mer detaljert om noen av de sentrale elementene av Bergensmodellen her.

Sist endret: man 1 feb 2016