Prosjektplan

Bergensmodellens prosjektplanleggingsverktøy er et enkelt redskap for å organisere og planlegge små og store aktiviteter i fellesskap. Bruk av verktøyet er er ment å legge til rette for at flest mulig frivillige opplever lav terskel og høy motivasjon for å bidra til å skape aktivitet sammen.

En prosjektplan skal på overordnet nivå ha:

En tittel En eier En frist En liste med oppgaver

Det er viktig at den første som har kommet med ideen til aktivitet først tilbys eierskapet for gjennomføring. Dersom denne personen ikke vil ha eierskapet, kan hvem som helst melde seg frivillig.

Hvis ingen melder seg frivillig, bør ikke aktiviteten planlegges, slik at ingen føler seg presset til å påta seg ansvar de ikke vil ha. Da er det bedre å prøve å finne på noe annet, slik at folk kan påta seg ansvar for noe de brenner for.

Oppgavelisten sorteres etter disse kolonnene:

Oppgave Eier Frist Beskjed

Fyll først ut oppgaver og eiere.

Når alle oppgavene er identifisert kan oppgave-eierne gi seg selv frister.

Deretter fyller man inn siste kolonne for å finne ut av kommunikasjonsflyten.

Viktig å huske på:

 1. Nye ideer er verken gode eller dårlige i seg selv, de er en mulighet for nye mennesker til å sette i gang med ting
  1. Svar derfor gjerne med formuleringen: Hva trenger du for å få gjennomført dette?

 2. Den som kommer med en ide til aktivitet eller oppgave tilbys først å eie oppgaven
  1. Hvis opphavspersonen ikke vil eie oppgaven, plasseres den mellom de andre i rommet, med tilbud om at den som strekker seg etter den først er den som får den
  2. Hvis ingen vil ha oppgaven, skal oppgaven ikke gjøres. Hvis det betyr at et prosjekt ikke kan gjennomføres, skal hele prosjektet forkastes. Da var det nemlig ingen som syntes det var viktig nok
  3. NB: Ingen skal føle seg presset av andre til å påta seg en oppgave.

 3. Den som eier en oppgave bestemmer hva oppgaven betyr/inneholder, og bestemmer hvordan og til hvilken tid den skal utføres. Det er ikke lov å prøve å påvirke oppgavens eier med mindre eieren selv ønsker råd og innspill

 4. Den som eier en oppgave behøver ikke å være alene om å utføre en oppgave, men har ansvaret for at oppgaven blir utført

 5. Alle aktiviteter og prosjekt skal evalueres. Dette er den eneste obligatoriske oppgaven som alltid må være med.
  1. En evaluering kan brukes for å sørge for at innsatsen blir opplevd som positiv selv om prosjektet ikke kom helt i mål.
   1. Sentrale spørsmål er
    Var det moro/givende å forsøke?
    Vil vi prøve igjen?
    Hva kan vi gjøre annerledes neste gang?

 

 

Sist endret: ons 7 okt 2015