Lag et lokallag!

Et lokallag i Mental helse Ungdom er en gruppe av medlemmer som har gått sammen for å jobbe for at barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse.

Lokallagene er styrt av lokallagenes medlemmer, som hvert år møtes på et årsmøte for å bestemme hva lokallaget skal gjøre, hvordan lokallaget skal styre sine ressurser, og hvem som skal få ansvaret for driften av lokallaget frem til neste årsmøte.

Tenker du å starte et lokallag? Dette trenger du å vite...

 

Minstekrav

Et lokallag må ha et årsmøte innen utgangen av februar hvert år, hvor alle medlemmene i lokallaget får anledning til å være med. Dette årsmøtet skal velge et styre bestående av minst tre medlemmer. Det betyr at dere må være tre eller flere medlemmer under 31 år som er villige til å stille til valg for å påta seg ansvaret med å drive lokallaget.

I tillegg til årsmøtet, må lokallaget ha en eller flere medlemsrettede aktiviteter i løpet av året. Det stilles ingen krav til hva slik medlemsrettet aktivitet skal være, eller hvor mange ganger lokallaget må organisere slik aktivitet. Dette er opp til medlemmene å bestemme på årsmøtet. Vi har imidlertid noen tips til hvordan man kan legge til rette for god aktivitet. Dette finner du omtalt i den delen av nettsidene som handler om Bergensmodellen.

Oppsummert kreves det

  • Tre eller flere styremedlemmer
  • Det gjennomføres årsmøte hvert år innen utgangen av februar
  • En eller flere medlemsrettede aktiviteter per år

Fremgangsmåte

Finnes det allerede medlemmer der vi bor?

Det første som kan være greit å finne ut av, er om det finnes medlemmer i området fra før av. Disse vil i så fall automatisk bli medlemmer i lokallaget når dette er stiftet, og de bør derfor inviteres til å få være med på stiftelsesmøtet. Disse opplysningene kan dere få ved å kontakte administrasjonen til Mental Helse Ungdom.

Inviter til stiftelsesmøtet

For å sikre en god og ryddig prosess hvor alle medlemmer i området får anledning til å være med, anbefaler vi å sende ut en invitasjon til å være med på stiftelsesmøtet noen uker før dere skal opprette lokallaget. Et stiftelsesmøte er det møtet som formelt avtaler at det skal opprettes et lokallag, hva lokallaget skal hete, hvilke regler som skal gjelde for lokallaget og hvem som skal sitte i det første styret. I tillegg kan det være lurt å avtale hvem som skal ha lov til å undertegne avtaler, hva lokallaget skal jobbe for frem til det første årsmøtet og så videre. Disse sakene kalles stiftelsesmøtets dagsorden. Klikk gjerne på denne lenken for å se en mal for innkalling med dagsorden.

Forberedelser til stiftelsesmøtet

For å få et ryddig og godt stiftelsesmøte, kan det være en god ide for initiativtakerne å diskutere seg frem til hva slags forslag som skal legges frem for medlemmene. Det er mye lettere å ha en diskusjon hvis det allerede har kommet et konkret forslag enn hvis man skal formulere vedtakene sammen på et møte.

Når dere har kommet frem til hva dere ønsker å foreslå, kan det være lurt å skrive et utkast til stiftelsesprotokoll. Det er svært vanskelig å skulle skrive en god protokoll fra bunnen av samtidig som et møte pågår. Hvis man i stedet har et ferdig skrevet utkast, kan man derimot endre detaljene i protokollen etter hvert som møtet diskuterer seg frem til vedtakene. Et ferdig utkast til protokoll finner du her. I dette utkastet finner du også ferdige forslag til vedtak.

Det kan også være en god ide å ha klare forslag til handlingsplan og budsjett, slik at styret som blir valgt har et konkret oppdrag fra medlemmene som de kan styre etter. Her finner du mal for handlingsplan og budsjett.

NB: Stiftelsesprotokollen er ikke gyldig før de valgte protokollunderskriverne har signert den. Det kan derfor være lurt å ha tilgang til en printer der hvor stiftelsesmøtet skal avholdes. Da kan den ferdige protokollen skrives ut og underskrives så snart dere er ferdig med stiftelsesmøtet.

Etterarbeid

Når stiftelsesmøtet er avholdt og protokollen er signert, er det på tide å registrere lokallaget i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. Denne registreringen er blant annet nødvendig for at lokallaget kan få sin egen bankkonto. Det er enklest å gjennomføre denne registreringen i Altinn gjennom skjemaet Samordnet registermelding.

Dette trenger du for å gjennomføre registreringen:

  • En kopi av Mental Helse Ungdoms vedtekter
  • Signert protokoll
  • Fødsel- og personnummer for alle som ble valgt til å sitte i styret

I tillegg skal en kopi av protokollen sendes til Mental Helse Ungdoms administrasjon sammen med en utfylt oppstartsrapport.

Hvis alt går greit, vil dere etter noen dager motta beskjed fra Brønnøysundregistrene om at lokallaget har fått sitt eget organisasjonsnummer. Dette dokumentet kan dere ta med til banken for å opprette bankkonto.

Vi har laget et lokallag! Hva nå?

Vil du lære mer om drift av lokallag? -Du finner masse informasjon, tips og fine maler i vår lokallagsressurs.

Sist endret: man 2 nov 2015