Styrearbeid

Økonomistyring

Det er vanskelig å drive et aktivt lokallag uten å bruke penger. Skal man bruke penger på en god måte, må man ha nok oversikt til å kunne planlegge pengebruken godt. Dessuten har medlemmene i lokallagene krav på å få vite hvordan lokallaget sine penger brukes, i tillegg til at de som har gitt penger til lokallaget vanligvis også skal ha tilbakemelding på hvordan disse pengene er brukt. Dette trenger ikke å være spesielt vanskelig, men det er enkelte ting som bør passes på.

Styremøter

I følge vedtektenes §22.5, skal lokallagenes styrer avholde styremøter som det føres protokoll fra. Denne artikkelen forteller deg hvordan dette kan gjøres på en enkel og ryddig måte.