Om «start praten»

Om «start praten»

Til deg som skal bruke filmen

«Start praten» er en kortfilm der vi møter ulike unge menn og deres tanker om å være mann. Filmen skal kunne brukes av helsesykepleiere eller lærere som et verktøy i klasserommet for å diskutere tema som maskulinitetsnormer, relasjoner, skam og åpenhet. I tillegg til filmen kan du laste ned spørsmål som kan brukes for å skape refleksjon og samtaler blant elever av alle kjønn.

Det er enkelt!

Meningen med «Start praten» er at den skal være tilgjengelig for alle og at det er enkelt og gratis, slik at den skal kunne brukes som et hjelpemiddel når psykisk helse står på timeplanen. Spørsmålene er laget på en måte som gjør at hele klassen skal inkluderes, fordi vi mener det er viktig at alle stemmer blir hørt for å skape et best mulig utgangspunkt.

Du finner refleksjonsspørsmålene her. 

Hvorfor?

«Start praten» er resultatet av prosjektet «Unge menns psykiske helse» av Mental Helse Ungdom. Prosjektet, som er finansiert av Extrastiftelsen, har som mål å skape større åpenhet om psykisk helse blant unge menn. Forskning viser at gutter er underrepresentert blant de som blir diagnostisert med angst og depresjon. Samtidig er gutter overrepresentert blant de som tar sitt eget liv hvert år. Det er grunn til å tro at mange unge menn ikke snakker om hvordan de har det, uansett om det er smått eller stort, og at de derfor oppsøker hjelp alt for sent, eller ikke i det hele tatt. 
I en spørreundersøkelse med 100 svar fra menn i alderen 15-30 år svarte mer enn halvparten at mer åpenhet rundt psykisk helse og samtaler om maskulinitet ville ha gjort det enklere for unge menn å snakke om følelsene sine. Derfor har vi laget denne filmen. 
Hensikten med «Start praten» er å bidra til mer åpenhet og ufarliggjøre å snakke om psykisk helse for å kunne bidra til at flere oppsøker hjelp når de trenger det og å sørge for at ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei.