Søk prosjektstøtte

 • Lest 427 ganger

Mental Helse Ungdom er medlem i Extrastiftelsen, og dette betyr at du som ekstern part kan søke prosjekter gjennom oss. Fristen for å søke helseprosjekter hos Extrastiftelsen er 15. september kl 15:00 og 15. mars kl 15:00. Om du ønsker å søke gjennom oss må vi ha en skisse av prosjektbeskrivelsen din innen 15. juni for å kunne gjøre en vurdering mot 15. september-fristen og en skisse av prosjektbeskrivelsen din innen 15. desember for å kunne gjøre en vurdering mot 15. mars-fristen. Med Mental Helse Ungdom som søkerorganisasjon får du tips, råd og veiledning gjennom hele prosessen.

Prosjektutvikler i Mental Helse Ungdom vil kontakte aktuelle samarbeidspartnere fortløpende etter denne datoen.

For å vurdere prosjektskissen din er det nødvendig at den bygger på Extrastiftelsens krav og retningslinjer. Det betyr at du må ha dekket disse punktene i skissen din sakset fra Extrastiftelsens retningslinjer:

Dette prioriteres og vektlegges

I vurderingen av søknadens kvalitet vektlegges:

 • Prosjektets originalitet og gjennomførbarhet
 • Søkerorganisasjonens rolle i prosjektet
 • Helseutfordringens utbredelse og alvorlighetsgrad
 • Prosjektets antatte nytte sett opp mot oppgitt kostnad
 • Plan for videreføring av prosjekt eller begrunnelse for at prosjektet ikke er planlagt videreført
 • Der det er aktuelt vektlegges også:
 • Plan for rekruttering av prosjektdeltakere
 • Etiske vurderinger og hensyn til personvern
 • Grad av frivillighet
 • Grad av tilrettelegging for frivillighet
 • Grad av brukermedvirkning
 • Grad av betydning for bruker
 • Faglig kompetanse i prosjektet
 • Plan for måling av prosjektets resultat/effekter
 • Plan for formidling av resultat

Krav til søknadene

Hovedkravene til søknaden er:

 • Sammendrag av søknaden etter oppsatt mal
 • Prosjektbeskrivelse på maks åtte sider
 • Budsjett
 • Forankring og samarbeid med søkerorganisasjon
 • Videreføring, formidling og etterbruk er diskutert

Du kan lese mer om disse her: https://www.extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-helseprosjekter/

Er du interessert i å søke helseprosjekt hos Extrastiftelsen via oss i Mental Helse Ungdom sender du en epost med vedlagt prosjektskisse til prosjektutvikler Ranveig Stava på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 15. juni eller 15. desember.

Om prosjektene

 • Lest 1944 ganger

Mental Helse Ungdom driver mye av sitt arbeid gjennom prosjekter. Flertallet av prosjektene er finansiert av ExtraStiftelsen. Gjennom prosjektene har vi kunnet realisere mye av vårt forebyggende og helsefremmende arbeid. 

POFU

 • Lest 2747 ganger

POFU er et prosjekt med mål om å øke bevissthet og kunnskap om psykisk helse blant ungdom, og dermed ha forebyggende effekt på ungdommers psykiske helse. Prosjektet går ut på at frivillige psykologistudenter besøker klasser på 9. trinn og holder dialogbasert undervisning i psykisk helse. Ved å bruke psykologistudenter som undervisere er prosjektets sekundærmål å gi psykologistudenter økt kunnskap om ungdoms psykiske helse, samt erfaring med forebygging og å snakke faget sitt. Som engasjerte i forebyggingsfeltet mener vi at det er viktig at psykologistudenter får mer erfaring med forebygging.

En Som Lytter

 • Lest 2338 ganger

Ungdomstiden består av masse følelser og tanker. Det er ikke så alltid lett å dele eller forklare hvordan man har det, eller så vet ikke en hvem en skal dele sine tanker og følelser med. Helsesøster har fulle timebøker og det går lang tid før en kan få hjelp av andre voksne. Dette kan være skummelt! Dette fører til at vi mister ungdommer på veien som trenger hjelp.