Prosjekter

Prosjekter

Refleksjoner

Refleksjoner

«Start praten» kan brukes på ulike måter og i ulike situasjoner. Det er opp til deg som helsesykepleier eller lærer til å bestemme hva som passer deg og klassen best till den tiden dere har. For eksempel kan klassen deles i grupper og la dem diskutere et spørsmål hver og dele i plenum etterpå. Alternativt kan elevene deles to og to og gjøre det skriftlig eller helt enkelt ta diskusjonen åpent i klasserommet. Vær oppmerksom på at temaet også skal være trygt å snakke om for elever som bryter med kjønnsnormen. Du finner mer informasjon om dette her.

Spørsmålene i fet skrift er våre favoritter. Hvis du har dårlig tid, eller ikke vil bruke alle spørsmålene, anbefaler vi disse. Etter opplegget anbefaler vi at man gir beskjed om hvilke tider helsesykepleieren er på skolen, hvor man finner hjelp (fastlege, etc.) og hvilke andre tilbud som finnes.

Mer informasjon om hjelpetilbud finner du her.

Du kan laste ned en PDF med denne informasjonen nederst på denne siden. Vi håper du synes opplegget er givende og meningsfullt for både deg og elevene. Hvis du har tilbakemeldinger setter vi stor pris på om du sender oss en epost med emnet «Start praten» til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Husk at det ikke er noen fasit, lykke til!

 1. Hva tenker du når du hører at det er så mange flere menn enn kvinner som tar sitt eget liv?
 2. En av guttene i filmen sier att det er typisk mandig å ikke vise følelser, Er du enig? Hva tenker du om det?
 3. En av guttene i filmen sier att jenter er mye bedre til å prate om ting, Er du enig? Hva tenker du om det?
 4. Hva tror du er særlig vanskelig for gutter vs. jenter? Eller for jenter vs. gutter? Hva tror du skiller seg eller hva tror du er likt? Hvordan mener du det burde det være?
 5. Hva er vanskelig med å snakke om hvordan du har det, å «starte praten?»
 6. Hva er bra med å snakke om hvordan man har det, å «starte praten»?
 7. Hvordan tenker du at man kan starte praten?
 8. Noen ganger er det kanskje noe man trenger å prate om og noen ganger er en prat ikke nok. Så hvilke andre ting kan man gjøre hvis noen virker nede? Hva trenger du selv hvis du føler deg nedfor?
Les mer
Om «start praten»

Om «start praten»

Til deg som skal bruke filmen

«Start praten» er en kortfilm der vi møter ulike unge menn og deres tanker om å være mann. Filmen skal kunne brukes av helsesykepleiere eller lærere som et verktøy i klasserommet for å diskutere tema som maskulinitetsnormer, relasjoner, skam og åpenhet. I tillegg til filmen kan du laste ned spørsmål som kan brukes for å skape refleksjon og samtaler blant elever av alle kjønn.

Det er enkelt!

Meningen med «Start praten» er at den skal være tilgjengelig for alle og at det er enkelt og gratis, slik at den skal kunne brukes som et hjelpemiddel når psykisk helse står på timeplanen. Spørsmålene er laget på en måte som gjør at hele klassen skal inkluderes, fordi vi mener det er viktig at alle stemmer blir hørt for å skape et best mulig utgangspunkt.

Du finner refleksjonsspørsmålene her. 

Hvorfor?

«Start praten» er resultatet av prosjektet «Unge menns psykiske helse» av Mental Helse Ungdom. Prosjektet, som er finansiert av Extrastiftelsen, har som mål å skape større åpenhet om psykisk helse blant unge menn. Forskning viser at gutter er underrepresentert blant de som blir diagnostisert med angst og depresjon. Samtidig er gutter overrepresentert blant de som tar sitt eget liv hvert år. Det er grunn til å tro at mange unge menn ikke snakker om hvordan de har det, uansett om det er smått eller stort, og at de derfor oppsøker hjelp alt for sent, eller ikke i det hele tatt. 
I en spørreundersøkelse med 100 svar fra menn i alderen 15-30 år svarte mer enn halvparten at mer åpenhet rundt psykisk helse og samtaler om maskulinitet ville ha gjort det enklere for unge menn å snakke om følelsene sine. Derfor har vi laget denne filmen. 
Hensikten med «Start praten» er å bidra til mer åpenhet og ufarliggjøre å snakke om psykisk helse for å kunne bidra til at flere oppsøker hjelp når de trenger det og å sørge for at ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei.

 

Les mer

Søk prosjektstøtte

Mental Helse Ungdom er medlem i Extrastiftelsen, og dette betyr at du som ekstern part kan søke prosjekter gjennom oss. Fristen for å søke helseprosjekter hos Extrastiftelsen er 15. september kl 15:00 og 15. mars kl 15:00. Om du ønsker å søke gjennom oss må vi ha en skisse av prosjektbeskrivelsen din innen 15. juni for å kunne gjøre en vurdering mot 15. september-fristen og en skisse av prosjektbeskrivelsen din innen 15. desember for å kunne gjøre en vurdering mot 15. mars-fristen. Med Mental Helse Ungdom som søkerorganisasjon får du tips, råd og veiledning gjennom hele prosessen.

Prosjektutvikler i Mental Helse Ungdom vil kontakte aktuelle samarbeidspartnere fortløpende etter denne datoen.

For å vurdere prosjektskissen din er det nødvendig at den bygger på Extrastiftelsens krav og retningslinjer. Det betyr at du må ha dekket disse punktene i skissen din sakset fra Extrastiftelsens retningslinjer:

Dette prioriteres og vektlegges

I vurderingen av søknadens kvalitet vektlegges:

 • Prosjektets originalitet og gjennomførbarhet
 • Søkerorganisasjonens rolle i prosjektet
 • Helseutfordringens utbredelse og alvorlighetsgrad
 • Prosjektets antatte nytte sett opp mot oppgitt kostnad
 • Plan for videreføring av prosjekt eller begrunnelse for at prosjektet ikke er planlagt videreført
 • Der det er aktuelt vektlegges også:
 • Plan for rekruttering av prosjektdeltakere
 • Etiske vurderinger og hensyn til personvern
 • Grad av frivillighet
 • Grad av tilrettelegging for frivillighet
 • Grad av brukermedvirkning
 • Grad av betydning for bruker
 • Faglig kompetanse i prosjektet
 • Plan for måling av prosjektets resultat/effekter
 • Plan for formidling av resultat

Krav til søknadene

Hovedkravene til søknaden er:

 • Sammendrag av søknaden etter oppsatt mal
 • Prosjektbeskrivelse på maks åtte sider
 • Budsjett
 • Forankring og samarbeid med søkerorganisasjon
 • Videreføring, formidling og etterbruk er diskutert

Du kan lese mer om disse her: https://www.extrastiftelsen.no/retningslinjer-for-helseprosjekter/

Er du interessert i å søke helseprosjekt hos Extrastiftelsen via oss i Mental Helse Ungdom sender du en epost med vedlagt prosjektskisse til prosjektutvikler Ranveig Stava på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. innen 15. juni eller 15. desember.

Les mer

Om prosjektene

Mental Helse Ungdom driver mye av sitt arbeid gjennom prosjekter. Flertallet av prosjektene er finansiert av ExtraStiftelsen. Gjennom prosjektene har vi kunnet realisere mye av vårt forebyggende og helsefremmende arbeid. 

Les mer

POFU

POFU er et prosjekt med mål om å øke bevissthet og kunnskap om psykisk helse blant ungdom, og dermed ha forebyggende effekt på ungdommers psykiske helse. Prosjektet går ut på at frivillige psykologistudenter besøker klasser på 9. trinn og holder dialogbasert undervisning i psykisk helse. Ved å bruke psykologistudenter som undervisere er prosjektets sekundærmål å gi psykologistudenter økt kunnskap om ungdoms psykiske helse, samt erfaring med forebygging og å snakke faget sitt. Som engasjerte i forebyggingsfeltet mener vi at det er viktig at psykologistudenter får mer erfaring med forebygging.

Les mer

En Som Lytter

Ungdomstiden består av masse følelser og tanker. Det er ikke så alltid lett å dele eller forklare hvordan man har det, eller så vet ikke en hvem en skal dele sine tanker og følelser med. Helsesøster har fulle timebøker og det går lang tid før en kan få hjelp av andre voksne. Dette kan være skummelt! Dette fører til at vi mister ungdommer på veien som trenger hjelp.

Les mer