Om prosjektene

Mental Helse Ungdom driver mye av sitt arbeid gjennom prosjekter. Flertallet av prosjektene er finansiert av ExtraStiftelsen. Gjennom prosjektene har vi kunnet realisere mye av vårt forebyggende og helsefremmende arbeid.