Vil du bidra?

Er du student, foreleser, kommunalt ansatt eller i en annen posisjon og ønsker å bidra til prosjektet må du ikke nøle med å ta kontakt med oss. Dette gjelder spesielt om du er student eller psykologspesialist, siden vi har behov for noen flere på plass i de ulike byene i tiden som kommer.

Hva trenger En Som Lytter av kommunene?

Vi jobber opp mot kommuner for å få på plass en samarbeidsavtale, og har positive signaler fra kommunene der tilbudet er etablert. Kommunen stiller opp med funksjonelle lokaler, og er samtidig ansvarlig for faglig drift av tilbudet. 

 

Hva trenger En Som Lytter av universitetene?

Vi trenger at universitetene gir informasjon om tiltaket til sine studenter, og at universitetene går i dialog med oss om muligheter for å bruke En Som Lytter som en del av utdanningen til fremtidens psykologer, altså muligheten for å benytte En Som Lytter som praksisplass for studenter. Vi retter oss inn mot studenter som er i gang med 8. semester og videre oppover, dermed kan flere typer praksiser være aktuelle å samarbeide om.

Sist redigert torsdag, 17 august 2017 10:05
Facebook Twitter Google+ Pinterest