Den eneste skeive på bygda

Onsdag 28.11 ble rapporten «Den eneste skeive på bygda» lansert under fagdag om lhbtiq og mental helse i samiske samfunn.

23.apr   |   Innlegg

Om lag 30 personer deltok, og dagen ble arrangert i samarbeid med Sametinget, Bufdir, KUN og SANKS.  

I arbeidet med rapporten har vi sett på  hvordan det er å vokse opp som ung og skeiv i kommuner rundt om i Norge, med fokus på unges bruk av kommunale helsetjenester.  Den har også hatt et særskilt fokus på kommuner som inngår i forvaltningsområdet for samisk språk. Hele fagdagen og presentasjonen av rapporten kan sees på Sametingets TV.

Rapporten er skrevet av Elisabeth Stubberud fra KUN, Lin Prøitz fra Forskerkollektivet og Hasti Hamidi fra Mental Helse Ungdom.

Du kan lese og laste ned rapporten her.