Gi tid

10. oktober var verdensdagen for psykisk helse. Hele uken markerte vi og spurte våre medlemmer om hva temaet Gi Tid betyr for dem.

03.des   |   Verdensdagen for psykisk helse

Gi Tid Til Ungdommen er et prosjekt finansiert av LNU Kultur. Prosjektet har hatt som formål å sette søkelys på unges psykiske helse og å gi unge makt til å sette dagsorden rundt sin egen helse og hverdag. Det har prosjektet gjort gjennom et seminar og et verksted hvor hensikten var å lage innhold til en kampanje.

Kampanjen, som har vært prosjektets målsetting hele veien, har vært laget av og for ungdom i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse den 10. oktober. Hensikten med kampanjen var å kommunisere unges tanker om årets tema Gi Tid.

Gjennom kampanjen har unge mellom 15 og 30 år kunnet gi hverandre tips og råd rundt hvordan gi tid til seg selv for å ta vare på sin psykiske helse.

I tillegg så har prosjektet gitt ungdommer kjennskap til bruk av foto, video og tekst som uttrykksform. Dette er kunnskap de har kunnet ta med til sine lokallag for å kunne markedsføre sitt lokallag og sitt treffsted på en god måte.

I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse arrangerte vi i også vår egen markering med konserter, digital fotoutstilling, slampoesi og quiz.
Formålet med disse to timene var å skape et rom for årets tema; Gi Tid. To timer vi spanderte på å være sammen, eller for å møte nyte folk og for å lære å kjenne oss som organisasjon.

Vi er stolte over prosjektets resultater og hva våre medlemmer har fått til, og markeringen var nettopp en måte å vise hva våre medlemmer kan og hva vi lært sammen.