Tiltak Covid-19

På grunn av situasjonen rundt det nye koronaviruset gjennomfører Mental Helse Ungdom flere smitteforebyggende tiltak.

18.mar   |   Innlegg

Mental Helse Ungdom er opptatt av å følge rådene som gis av helsemyndighetene, og har derfor besluttet at lokallag i denne perioden ikke gjennomfører noen aktiviteter. I tillegg er hovedkontoret i Dronningens gate 17 for tiden ikke bemannet.

Alle ansatte har hjemmekontor og daglig drift av organisasjonen er på den måten godt sikret.

Vi vil gjøre oppmerksom på at vi opprettholder drift av vårt tilbud En som lytter – Råd og Veiledning gjennom videosamtaler. For informasjon om hvordan du kan bestille gratis time kan du gå inn her.

Er du bekymret over situasjonen, er redd eller har andre psykiske plager og foretrekker å prate over telefon anbefaler vi at du ringer Hjelpetelefonen på 116 123.

For andre frivillige hjelpetiltak anbefaler vi oversikten fra Stiftelsen Dam her.