Prosjektet Brukermedvirkning og erfaringskonsulenter er avsluttet

Prosjektet Brukermedvirkning og erfaringskonsulenter er nå avsluttet. Vi håper at kursmaterialet produsert i prosjektet vil gjøre det enklere å gjennomføre opplæring av brukermedvirkere, gjennom kurs og veiledning.

26.mar   |   Prosjekt

Et av våre viktigste virkemiddel for å nå målene våre som organisasjon er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene våre innehar, slik at denne kunnskapen kan bidra til bedre helsefremmende tjenester. Derfor har Mental Helse Ungdom, sammen med Barn av rusmisbrukere de siste to årene jobbet for å utvikle et kursmateriale som kan brukes under opplæring av brukermedvirkere og erfaringskonsulenter.

Målet med prosjektet er at de representantene organisasjonene sender ut vil kunne bidra etter beste evne og at de skal ha den samme kvalitetssikrede kunnskapen.

I løpet av 2019 arrangerte vi to workshops med referansegruppen for å innhente innhold til utviklingen av kursmaterialet. Vi gjennomførte i tillegg to kurs i brukermedvirkning med formål om å teste kursmaterialet blant organisasjonens medlemmer. Totalt ble kursmaterialet evaluert omtrent åtte ganger før det ble sendt til designbyrået Arvù.
Basert på resultatene fra kartleggingen gjort av Nordlandsforskning i 2018, og ut ifra workshops sammen med prosjektets referansegruppe, kunne vi utvikle disse tre dokumentene:

En verktøykasse for kursholdere i brukermedvirkning, som består av grunnleggende informasjon om medvirkning, generelle råd, anbefalinger og retningslinjer.

Kursmapper for å kunne formidle kursets innhold skriftlig, og minne om det som ble lært under kurset. Kursmappene er rettet mot de som deltar på kurset.

En manual rettet mot sentralleddene, som kan brukes som en veileder under opplæring av brukermedvirkere.

I tillegg fikk vi laget en animasjonsfilm med formål om å forklare hva reel brukermedvirkning innebærer på en enkel måte.

Prosjektet er nå avsluttet, men vi håper at kursmaterialet produsert i prosjektet vil gjøre det enklere å gjennomføre opplæring, gjennom kurs og veiledning for organisasjonene.

Vi håper også at prosjektet vil bidra til at brukermedvirkere innen organisasjonene føler seg ivaretatt og får god oppfølging, slik at de kan stå stødig og være trygge i sine roller som medvirkere og representanter.