Landsmøtet har vedtatt resolusjon angående politikk på suicidalitet

Forslag om resolusjon til landsmøte angående politikk på selvmord/suicidalitet før under og etter selvmordsforsøk. Forebygging: I tillegg til det som er foreslått som endring i prinsipprogrammet. Er det viktig å vektlegge at selvmord og suicidalitet ikke er en psykisk lidelse, men noe som fårekommer hyppigere for personer som strever psykisk. Selvmord og selvmordsforsøk er et […]

25.okt   |   Uncategorized @no

Forslag om resolusjon til landsmøte angående politikk på selvmord/suicidalitet før under og etter selvmordsforsøk.

Forebygging:

I tillegg til det som er foreslått som endring i prinsipprogrammet. Er det viktig å vektlegge at selvmord og suicidalitet ikke er en psykisk lidelse, men noe som fårekommer hyppigere for personer som strever psykisk. Selvmord og selvmordsforsøk er et uttrykk for enorm smerte enten psykisk, fysisk eller en kombinasjon av disse. Med en slik forståelse kan selvmord kobles vek fra sykdom og ansees som både et folkehelse- og spesialisthelse anliggende. Forebygging av selvmord blir får derfor et fokus av hvordan minimere smerte heller enn å kurere psykisk sykdom, det kan også senke tabu og stigma knyttet til selvmord siden det ikke handler om sykdom, men om vanlige mennesker som er presset til en ekstrem form for «løsning».    

Behandling av suicidalitet på frivillig og tvungen post:

Slik det er i dag er det ekstremt vanskelig å gå fra frivillig plassering til tvungen, dette er i all hovedsak bra, men blir et problem når pasienten ønsker å dø. Pasienter som har selvmordsønsker vil på frivillig post kunne skade seg uten at helsepersonell kan forhindre dette. Det eneste tilfelle av tvang er ved nødverge eller om det er fare for pasienten eller andres liv og helse. Dette skaper en situasjon hvor pasienter er frie til å skade seg selv så lenge det ikke er fare for liv. Vi mener det er for lite oppfølging og behandling på frivillig post for å hindre selvskading og selvdestruksjon. Etter samtale med brukere på tvungen post kommer det også frem at behandlingen er mangelfull, det oppleves som oppbevaring heller en behandling. Vi ønsker tettere tilsyn og krav til behandling og brukermedvirkning på tvungen post, hvor målet må være bedring ikke bare forhindring av død.  

Oppfølging etter selvmordsforsøk:

Den største risikoen for selvmord er tidligere selvmordsforsøk. Det betyr at oppfølging etter selvmordsforsøk er avgjørende for å forhindre selvmord. Vi mener at det må være en etablert kontinuitet og oppfølging for alle som overlever selvmordsforsøk. I likhet med Bærums-modellen eller annen etablert oppfølgings modell som viser redusert selvmordsforsøk.

«Bærum-modellen er en modell for ivaretagelse av personer som har forsøkt å begå selvmord. Modellen er utarbeidet i Bærum kommune. Der har sykehuset egne medarbeidere som kontakter pasienten når han utskrives etter innleggelsen for selvmordsforsøket. De prøver å tilrettelegge tilsyn og behandling. Bærum-modellen ser ut til å redusere antallet nye selvmordsforsøk i større grad enn den vanlige modellen, hvor pasienten anbefales å oppsøke lege eller psykolog eller henvises uten videre oppfølging fra sykehuset.»

Mental Helse Ungdom mener:

  • Vi trenger et økt fokus på selvmord som smerte uttrykk og folkehelse anliggende.
  • Vi trenger bedre oppfølging, medvirkning og ivaretagelse av pasienter med suicidalitet på frivillig post. Det er behov for tettere tilsyn og krav til behandling av pasienter på tvungen post.
  • Vi trenger risikovurdering av selvmordsfare etter selvmordsforsøk, og krav om oppfølging etter selvmordsforsøk som skal være basert på modeller som kan dokumentere reduksjon av selvmord for de som har benyttet modellen.