Rettighetstelefonen

Målsetningen med prosjektet er å sette primært ungdom og sekundært deres pårørende i stand til å navigere seg gjennom hvilke rettigheter en har i møte med ulike etater og ikke minst hvor og hvordan en kan gå frem for å få hjelp.

29.mar   |   Prosjekt

I følge Folkehelseinstituttet kan vi til enhver tid regne med at 15-20 prosent av alle barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjon og atferdsproblemer, og at omtrent åtte prosent av barn og unge har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kriteriene til en psykisk lidelse.

Mental Helse Ungdom erfarer at det kan være svært vanskelig å orientere seg i en jungel av rettigheter og paragrafer. Særlig gjelder dette barn og ungdom – som ikke er vant med å orientere seg på samme måte som voksne. Fra og med fylte 16 år skal en person kunne oppsøke, samtykke til og motta helsehjelp uten foresattes involvering og/eller samtykke.

Er du jurist eller jusstudent? Les hvordan du kan bidra her.

Besøk Rettighetstelefonen.no

Tilbake til prosjekter