PROSJEKTER

Gjennom å etablere plattformer for samarbeid mellom brukere, pårørende, hjelpeapparat og samfunnet, ønsker vi å sikre at alle får sine rettigheter og muligheter ivaretatt.Brukermedvirkning og erfaringskonsulenter

Les mer om prosjektet

Unge bønders psykiske helse

Les mer om prosjektet

Rettighetstelefonen

Les mer om prosjektet