En som lytter- Råd og veiledning

Dette er Mental Helse Ungdoms samtaletilbud for unge mellom 16 og 31 år. Råd og veiledning befinner seg i Oslo sentrum. Her kan du få komme og snakke med samtaleterapeut Terje Reed gratis (antall timer bestemmes dere imellom). Her er ingen problemer for små og du kan få snakke om det du vil.

Temaer som Terje kan hjelpe deg med er for eksempel angst, depresjon, utfordringer i nære relasjoner, ensomhet, sorg, nedstemthet/tristhet, stress og mer. Om dere finner ut at dette tilbudet ikke passer helt vil Terje veilede deg til et tilbud som passer. Råd og veiledningstilbudet er ikke behandling og Terje kan derfor ikke gi hjelp til alvorlig psykisk sykdom og ruslidelser.

Den terapiformen Terje benytter handler mye om relasjonen
hvor samarbeid, allianse, tillit og gjensidighet er viktig for
å oppnå bedring og endring. Tilbudet er helt frivillig og
baserer seg på et ønske og en vilje til å jobbe med egne
utfordringer.
Terje har taushetsplikt.

Råd og veiledningstilbudet holder til i
Dronningens gate 17, 0154 Oslo. (kart nederst på siden)

Åpningstiden er kl 11.00-18.00
Mandag til fredag.
Tiden avhenger av når det er ledig time. Ta derfor kontakt for å avtale en tid som passer.

Slik kan du ta kontakt

E-post
[email protected]

Telefon
Ring/sende sms til: 973 08 232

Kontakt skjema

For skriftlig timebestilling, vennligst fyll ut skjemaet under. Skriv noen setninger om deg selv og hva du ønsker hjelp med. All informasjon vil bli lagret på et trygt sted og behandlet med konfidensialitet.

  • (om du ikke får svar innen 3 dager send en SMS)