Vi jobber for at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse, og at ingen skal ha det så vanskelig at døden blir eneste utvei.

Hvem er vi

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 30 år. Vi jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Våre verdier er Mot, Åpenhet og Likeverd.

Vårt mål er at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Vårt viktigste virkemiddel er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene våre innehar, slik at denne kunnskapen kan bidra til å utvikle et bedre hjelpesystem.

Nyheter

Lifeskillskonferansen 2019

Vi ønsker å invitere til Lifeskillskonferansen 27.-29. september! Konferansen er gratis og for deg som sitter i et lokallagsstyre. Vi kan love at det blir lærerikt, spennende og fylt med sosiale aktiviteter. Her kan du lese mer og melde deg på.

Styre- og strategisamling 2019

25. – 27. oktober arrangerer Mental Helse Ungdom Styre- og strategisamling for alle lokallagene. På programmet står brukermedvirkning, økonomistyring, samarbeid, kommunikasjon og verktøy for vanskelige samtaler.

Regionsamling Vest

15.-17. november arrangerer Mental Helse Ungdom regionsamling for medlemmer i helseregion Vest. Samlingen vil bestå av et to-dagers kurs i brukermedvirkning og lokallagsdrift, og det er gratis å delta! Påmeldingsfristen er 30. september.

Se eldre nyheter