Om oss

Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert interesseorganisasjon for barn og unge opp til 36 år. Vi jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Våre verdier er Mot, Åpenhet og Likeverd.

Vårt mål og hvordan vi arbeider

Vårt mål er at alle barn og unge i Norge skal ha en best mulig psykisk helse. Vårt viktigste virkemiddel er å synliggjøre den erfaringsbaserte kunnskapen som medlemmene våre innehar, slik at unge kan bidra til å utvikle et bedre hjelpesystem. Vi er en organisasjon for de som ønsker et samfunn som ivaretar innbyggernes psykiske helse.


Gjennom våre lokallag tilrettelegger vi for aktiviteter, møteplasser og nettverk. Arbeidet med å styrke og ivareta medlemmenes ressurser og å rekruttere nye pågår kontinuerlig.


Ved å etablere plattformer for samarbeid mellom brukere, pårørende, hjelpeapparat og samfunnet, ønsker vi å sikre at alle får sine rettigheter og muligheter ivaretatt. Gjennom politisk påvirkningsarbeid og brukermedvirkning bidrar vi til at unge får direkte innflytelse og reell medvirkning i saker som berører dem.

Vi er en organisasjon for de som ønsker et samfunn som ivaretar innbyggernes psykiske helse.

Bli medlem
IllustrasjonsbildeIllustrasjonsbilde

Er du mellom 18 og 36 år, og trenger noen å snakke med? Da er Hjelpechatten et tilbud for deg. Her kan du snakke om stort og smått med en av våre frivillige chatverter.

Les mer
Gutt sitter på laptopen i senga i mørket

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.