Ansatte
Adrian Tollefsen

Generalsekretær

902 75 695

Adrian Tollefsen er bosatt i Hokksund, er utdannet Siviløkonom og har en mastergrad i motivasjon, mestring og arbeidspsykologi. Adrian er organisasjonens generalsekretær og har hovedansvar for politikk, styret, administrasjon, økonomi og media.


Aida Tesfai

Organisasjonssjef

480 28 173

Aida Tesfai er sosialantropolog og organisasjonssjef i Mental Helse Ungdom. Hun jobber for og med ungdom på områder som inkludering i arbeidslivet, brukermedvirkning og bedre helsetjenester for unge. Aida har også ansvar for samarbeidet med KICKS.


Ranveig Stava

Prosjektsjef

459 02 059

Ranveig er prosjektsjef i Mental Helse Ungdom og har overordnet ansvar for både utvikling og oppfølging av prosjekter. Ranveig har lang fartstid i ulike organisasjoner, og har en allsidig arbeidsbakgrunn som innbefatter både møbelsnekring og spillutvikling.


Mikael Zeiner

Økonomisjef

930 15 236

Mikael Zeiner er utdannet helseøkonom fra Universitetet i Oslo, Management Center Innsbruck, Universitetet i Bologna og Erasmus Universitetet Rotterdam, og har i dag det daglige ansvaret for budsjettering og regnskap i organisasjonen.


Line Toft

Innsamlingssjef

902 64 112

Line er innsamlingssjef i Mental Helse Ungdom. Hun jobber med å bygge kjennskap til organisasjonen samt øke antall givere. Line har Jobbet 12 år i mediebransjen og på annonsørsiden som kundeansvarlig, prosjektleder og markedsansvarlig.


Thisbe Verner-Carlsson

Kommunikasjonsrådgiver og prosjektkoordinator

406 11 720

Thisbe er utdannet prosjektleder ved Emergence School of Leadership og har erfaring innen personal og daglig drift i utelivsbransjen. Thisbe er ansvarlig for Brukermedvirkning og erfaringskonsultenter, sommerleiren og organisasjonens kommunikasjon.


Oda Archer

Kommunikasjonsrådgiver og treffstedskoordinator

994 49 653

Oda Archer har en bachelor i kultur og kommunikasjon med fordypning i sosiologi fra UiO. Oda har primæransvaret for kontakten mellom lokallagene og administrasjonen, organisasjonens kommunikasjon og hun er redaktør for medlemsbladet Inspira.


Tuva Rosenvold

Prosjektkoordinator og internasjonalt ansvarlig

464 243 32

Tuva har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i internasjonal politikk. Tuva er koordinator for prosjektet En som Lytter og jobber med utvikling av et prosjekt for å utvide organisasjonens internasjonale relasjoner og arbeid.


Terje W.G. Reed

Prosjektkoordinator og samtaleterapeut

973 08 232

Terje W.G. Reed er sosialarbeider med videreutdannelse i psykisk helsearbeid, og er for tiden under videreutdanning i veiledning. Terje er med i utviklingen av et nytt klinisk helsetilbud i Mental Helse Ungdom. Han er også prosjektkoordinator for prosjektet Bobilen.


Ole-Henrik Lifjell

Prosjektkoordinator

954 09 556

Ole-Henrik har siden 2015 vært aktivt engasjert og deltakende i samisk politikk og samfunnsliv. Utover det har han tidligere studert dans og drevet med teater. Ole-Henrik er koordinator for prosjektet Unge samers psykiske helse.


Beate Anstensrud

Prosjektkoordinator

452 69 425

Beate Anstensrud er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og jobber med et prosjekt rettet mot psykisk helse og spiseproblematikk blant unge dansere.