Hvordan opprette et nytt lokallag?

Alt du trenger å vite for å opprette et lokallag i Mental Helse Ungdom!

Hva er et lokallag?

Et lokallag i Mental Helse Ungdom er en gruppe av medlemmer som har gått sammen for å jobbe for at barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse.


Lokallagene er styrt av lokallagenes medlemmer som hvert år møtes på et årsmøte for å bestemme hva lokallaget skal gjøre, hvordan lokallaget skal styre sine ressurser, og hvem som skal få ansvaret for driften av lokallaget frem til neste årsmøte.

Minstekrav til oppstart

Det eneste som trengs for å starte et lokallag er tre personer; En som kan være leder, en som kan være kasserer og en som kan være styremedlem.


Når det er ordnet, kan du ta kontakt med oss på [email protected] og si at du ønsker å starte lokallag.

Stiftelsesmøtet

Når dere er tre stykker som vil starte et lokallag sammen kan dere arrangere et stiftelsesmøte.


På stiftelsesmøtet avtales det formelt at det skal opprettes et lokallag, hva lokallaget skal hete, hvilke regler som skal gjelde for lokallaget og hvem som skal sitte i styret.


Følg disse stegene for å kalle inn til stiftelsesmøtet:Steg 1:

Sett dato og klokkeslett for stiftelsesmøtet.
Det er veldig lurt å ha med fadderen deres eller en fra administrasjonen på stiftelsesmøtet. Send epost til [email protected] og/eller kontakt noen i sentralstyret på forhånd og hør om datoen dere foreslår passer.


Alle lokallag får en fadder fra sentralstyret. Fadderen kan være en støttespiller i opprettelsen av lokallaget og har i mange tilfeller mulighet til å være med på stiftelsesmøtet. Fadderen vil bidra også etter opprettelsen og er en person dere kan ta kontakt med dersom lokallaget trenger hjelp eller støtte.Steg 2:

Skriv innkalling til stiftelsesmøtet.Steg 3:

Send innkallingen til deres kontaktperson i administrasjonen eller på [email protected]. Kontaktpersonen sender innkallingen ut til registrerte medlemmer i området lokallaget skal dekke (ofte kommunen dere tilhører).Steg 4:

Interimstyret (gruppen som har bestemt seg for å starte opp et lokallag) lager forslag til:

 • Handlingsplan (hva dere tenker å fokusere på/gjøre fremover)
 • Budsjett
 • Utkast til stiftelsesprotokoll. En slik protokoll er god å ha å, for da trenger ikke alt å føres inn under møtet. Dere kan endre utkastet under møtet dersom andre ting blir vedtatt.
 • Ordstyrer: Hvem skal være ordstyrer?
 • Referent: Hvem skal være referent? Dersom ikke dette er bestemt før møtet, må dere bestemme det under møtet.Steg 5:

Gjennomføre stiftelsesmøtet!


Dere går igjennom protokollen/saksliste punkt for punkt og stemmer over de ulike sakene.

Husk å skrive om sakene ble vedtatt enstemmig eller om det var noen mot.Steg 6:

Gi administrasjonen beskjed om at stiftelsesmøtet er gjennomført, slik at vi kan opprette en egen lokallagsepost til dere.

Etter stiftelsesmøtet

 1. Når stiftelsesmøtet er avholdt må protokollen signeres av to deltakere på møtet.
 2. Når protokollen er signert, må lokallaget registrere seg i Brønnøysundregisteret. Registreringen gjøres her.
  Husk å ha klart:
  • Signert protokoll fra stiftelsesmøte + vedlegg (for eksempel budsjett)
  • Mental Helse Ungdoms vedtekter.
  • Fødsel- og personnummer til alle som ble valgt til å sitte i det nye lokallagsstyret.

 3. Fyll ut oppstartsrapporten. Denne skal sendes til kontaktpersonen din i administrasjonen eller til [email protected].
 4. Opprett en Facebook-side og Instagramkonto med navnet til lokallaget.


Hvis alt stemmer, vil dere etter litt tid motta beskjed fra Brønnøysundregistrene om at lokallaget har fått sitt eget organisasjonsnummer. Dette dokumentet kan dere ta med til banken for å opprette bankkonto.


Når dere har mottatt organisasjonsnummer må dere sende dette til administrasjonen i Mental Hele Ungdom.


Gratulerer med å ha startet opp et nytt lokallag i Mental Helse Ungdom!


Husk at dere alltid kan ta kontakt med administrasjonen dersom dere har noen spørsmål.

Et lokallag i Mental Helse Ungdom skal oppleves som trygt og åpent for alle!

Se alle våre lokallag

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.