Nord-Vestland

Mental Helse Ungdom Nord-Vestland jobber politisk for å styrke politikken rundt psykisk helse på Vestlandet og i resten av Norge. Lokallaget dekker gamle Sogn og Fjordane.

Hva gjør vi i Mental Helse Ungdom Nord-Vestland?

Vi jobber politisk for å påvirkere til bedre psykisk helse politikk i regionen og i Norge.


 1. Gi hybelboerne støttetilbud
  Vi ønsker å bidra til at unge hybelboere får støttetilbud som for eksempel miljøkoordinator/åpen skole.
 2. Styrke helsesykepleiertjenesten
  Vi skal jobbe for å påvirke fylkeskommunen og kommunen slik at pengene som blir gitt fra staten går til tiltenkt formål.
 3. Ha en tydelig stemme i media
  Vi skal være en tydelig stemme for barn og unge i media for å nå ut til politikere, samt nå ut til unge som har lyst å engasjere seg.
 4. Rekruttering
  Vi skal ha som mål å besøke alle de videregående skolene i vår del av fylket og arrangere møter med rektor, miljøkoordinator og elever.

Du finner mer info om våre arrangementer på Facebook

Følg gjerne med på vår Facebook-side for mer informasjon og oversikt over hva vi gjør.

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med Nord-Vestland Lokallag

[email protected]

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.