Avsluttet

Bobilen

Bobilen var et prosjekt som baserte seg på å gi et lavterskel samtale- og informasjonstilbud til ungdom og unge voksne, der de som ønsket det kunne få en 30 minutters støttesamtale med en av Bobilens frivillige samtalepartnere, uten å trenge å booke tid på forhånd

Bilde av Bobilen

Om prosjektet

I prosjektperioden samarbeidet Mental Helse Ungdom blant annet med ulike bydeler i Oslo, Bymiljøetaten og Universitetet i Oslo for å få tillatelse til å stå parkert ulike steder i byen. I tillegg samarbeidet vi med ulike ungdomshus og organisasjoner som Fellesverket og Frelsesarmeen, samt ulike videregående skoler som F21, Vika, Etterstad, Hersleb, Holtet, Blindern og Rønningen Folkehøgskole for å formidle kunnskap om prosjektet og vise vår tilgjengelighet for ungdom.


Målsettingen i prosjektet var å bidra til en bedre psykisk helse hos ungdomsbefolkningen gjennom å etablere en bedre tilgjengelig og gratis førstelinjetjeneste for barn og ungdom uten terskel der de oppholder seg.


Bobilens målgruppe var unge fra 16-32 år.

Et trygt rom på hjul

I Bobilen kunne man snakke om alt fra små til større utfordringer i livet. Det kunne for eksempel være temaer som mobbing, kjærlighetssorg, angst eller andre ting som gjør hverdagen tung og vanskelig.

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.