CAP-prosjektet

CAP står for «The complexity of coercion in child and adolescent psychiatry», og er et forskningsprosjekt som undersøker bruk og erfaringer med tvang i barne- og ungdomspsykiatrien i Norge.

Ung mann ser på seg selv i speilet

Mer kunnskap om bruk av tvang

Til tross for at vi har 17 avdelinger som er godkjent for tvangsbruk, er det samtidig lite forskning på dette. Prosjektet er derfor veldig viktig for å både få ny kunnskap om hvordan tvang brukes, og for å få en bedre forståelse av hvilke konsekvenser bruk av tvang har. Dette vil bidra til å skape nye perspektiver på behandling av barn og unge i psykisk helsevern.


Prosjektet vil legge stor vekt på formidling av denne kunnskapen både til unge med egenerfaring, fagfolk, pårørende og resten av befolkningen. Derfor skal det utvikles en bok som først og fremst er henvendt til barn og unge med tilknytning til barne- og ungdomspsykiatrien. Formålet med boken er å gjøre lett forståelig informasjon og kunnskap om tvang tilgjengelig.


Et viktig element i boken er at innholdet skal være skrevet til ungdommer, men også at barn og unge med erfaringer fra barne- og ungdomspsykiatrien kan videreformidle sine opplevelser til andre. Derfor skal den inkludere et eget kapittel med erfaringsbidrag, som både består av historier og dikt. I tillegg ønsker vi at boken fylles med illustrasjoner fra barn og unge med egenerfaring fra psykisk helsevern.

Du kan bidra

Ønsker du å bidra med å fylle CAP-boken med egen tegning, maleri eller grafisk illustrasjon? Da vil vi gjerne høre fra deg! 😊 Send inn ditt bidrag til vår medredaktør, Anna, på [email protected].

Viktige samarbeid

CAP er et samarbeidsprosjekt mellom Nordlandsforskning, Mental Helse Ungdom og KvIP (Kvalitet i Institusjonsbehandling i Psykisk helsevern), som er et læringsnettverk av barne- og ungdomspsykiatriske akuttavdelinger i Norge.

Har du noen spørsmål?

Ta kontakt med Cornelia Wiik

[email protected]+47 412 84 259

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.