Avsluttet

Dyreassistert arbeidstrening

Fra 2021 til 2023 gjennomførte Mental Helse Ungdom et tilrettelagt arbeidstreningsprogram i samarbeid med Dyrebeskyttelsen Norge, med formål om å forebygge utenforskap blant unge med psykiske helseproblemer. Arbeidstreningen foregikk i ulike deler av landet. Prosjektet ble avsluttet i 2023.

Gutt klemmer en hund

Formål

Prosjektet Dyreassistert arbeidstrening var for unge mellom 16 – 25 år som av ulike grunner hadde falt ut av skolen eller stod utenfor arbeidslivet. Dette var et tiltak for unge med interesse for arbeid med dyr, og som ønsket å øve på å komme tilbake til jobb, skole eller utdanning.


Deltagelse i arbeidslivet kan fungere som en viktig kilde til noen av våre mest grunnleggende behov, som opplevelse av mestring, autonomi og tilhørighet (Gagné & Deci, 2005). Tilrettelagt arbeidstrening med individuell tilpasning er på den måten et viktig bidrag for å sikre gode opplevelser med en positiv arbeidshverdag for unge.


Sentralt for arbeidstreningen var å utvise helhetlig oppfølging av sårbare dyr under omsorg av Dyrebeskyttelsen Norge. Formålet var å styrke praksiskandidatene, deres mestringstro, arbeidsmotivasjon og psykiske helse, slik at de ville bli motivert for utdanning eller jobb etter deltakelse i prosjektet.

Bakgrunn

Forskning viser at samvær med dyr kan gjøre at vi slapper av og føler oss bra, i tillegg til en rekke andre helsefordeler som i nyere tid blitt et tema for dedikert forskning (Fine, 2019). Samtidig vil unge som har vært utenfor arbeidslivet over en lengre periode ofte ha større sannsynlighet for å betvile egen evne til å kunne utføre verdifullt arbeid.


I Dyreassistert arbeidstrening fulgte vi både praktiske arbeidsoppgaver og ulike ansvarsområder som gjorde at praksiskandidatene fikk en tydeligere avklaring på sine faktiske evner og arbeidskapasitet. Flere av våre praksiskandidater har meldt om at arbeidstreningen har gitt dem mening, mestring og glede i hverdagen, og at de er motiverte for å studere dyr videre eller søke arbeid rettet mot dyr.

Er du ung og engasjert i dyrevelferd?

Dyrebeskyttelsen Norge Ung (DNU) er en gruppe for unge deg mellom 18 – 25 år med engasjement for psykisk helse og dyrevelferd.


DNU er en fin arena for felleskap og tilhørighet med likesinnede som samles en gang i uken ved lokalet til Dyrebeskyttelsen Norge i Oslo.


Gruppen jobber aktivt med opplysningsarbeid rettet mot dyrevelferd og etiske holdninger til dyr, og publiserer gruppeaktivitet og vitenskapelig basert fakta på Instagram kontoen DB Ung (@dyrebeskyttelsenung).


Videre har gruppen som formål å drive opplysningsarbeid gjennom stands og holde ulike foredrag. Dette gir nyttefekter som blant annet erfaring med planlegging, gjennomføring og ansvar, samt SoMe kunnskap. Samtidig gir det en god og trygg sosial arene med personer i samme alder og med samme interesse.

Lurer du på noe?

Cornelia Wiik var prosjektkoordinator på prosjektet.


Kontakt henne på [email protected]

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.