Avsluttet

#Gameprat

Det blir vanligere og vanligere å snakke om hvordan vi har det, men det kan likevel være vanskelig for mange av oss, spesielt for gutter og menn. Med #gameprat ønsker vi å normalisere det å snakke om mental helse blant gutter og unge menn, rett og slett fordi vi vet at det å snakke om vanskelige ting er bra for oss og gjør oss sterkere.

Bilde av kontroller til playstation

Psykisk helse + gaming + Twitch = sant

Mange bruker gaming som et sted hvor man skaper sin identitet, en lærings- og oppveksts arena. Ikke bare for de som har utfordringer med det sosiale, men for alle som gamer.


I prosjektet #gameprat ville vi møte unge der de de bygger sin identitet og skaper verdier. Derfor startet vi opp samarbeid med populære streamere på Twitch, hvor vi kunne spre kunnskap og kompetanse som unge kunne lære av.


Prosjektet bidro til psykisk helsefremmende kompetanse, et uttrykk som brukes for å vise hvordan kunnskap kan gjøre mennesker i bedre stand til å ta gode valg til fordel for egen og andres psykiske helse. Sendingene på vår Twitch-kanal kombinerte gaming og det å snakke om følelser, med mål om å normalisere at det er greit å ikke ha det greit, og lette på belastningen det er å stå i når man har vanskelige perioder.


I løpet av prosjektperioden hadde prosjektkoordinator besøk av blandt andre Elin og Håkon fra Vanir.gg!, Danniz, Abu og Maarinad, Queenmary og Fredrik Reinholt.


Alle episodene ligger ute på Twitch. Kos deg!

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.