Avsluttet

Inngangsbilletten

Skolen trenger ikke være så tung og vanskelig! I prosjektet ga Mental Helse Ungdom støtte til ungdom som trengte hjelp til å fullføre eller komme tilbake til skolen.

Tre ungdommer sitter i skolegården og gjør lekser

Om prosjektet

Prosjektet ble utviklet av Fontenehuset Rygge og ble videreført og startet opp på Fontenehuset Oslo Øst og flere andre Fontenehus etter hvert.


Inngangsbilletten fungerte som en motvekt til utenforskap ved å tilby et tilpasset undervisningsopplegg gjennom brukerstyrt og tilrettelagt undervisning for å få flere ungdommer til å fullføre videregående skole.


I prosjektet ble det skapt et undervisningstilbud i trygge omgivelser med nær oppfølging slik at deltakeren fikk økt mestringsfølelse og tro på egne ferdigheter.


Opplegget vil tok utgangspunkt i modellen Studie med Støtte utviklet av Fontenehuset Rygge. Underviserne var lærerstudenter og pensjonerte lærere og læringen foregikk i lokalene til Fontenehuset Oslo Øst.


Les mer om modellen Studie med støtte

Fontenehuset

Et Fontenehus er et arbeidsfellesskap for mennesker som har hatt eller har utfordringer relatert til psykisk helse. På den måten er Fontenehuset åpent for alle, for alle har en psykisk helse! På Fontenehuset kan du få hjelp og veiledning til å nå dine mål, som for eksempel det å komme deg ut i arbeidslivet eller høyere utdanning. Det er et trygt sted hvor folk kan styrkes og vokse inn i den oppgaven på egen fart. Medlemmer kan delta i diverse oppgaver og grupper, og bidra som de vil. Alle som kommer på huset kan komme som de er.


Les mer om Fontenehuset

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.