Avsluttet

Klatreveggen

I prosjektet Klatreveggen samarbeidet Mental Helse Ungdom med Norges idrettshøgskole om å undersøke effekten av fysisk aktivitet på den psykiske helsen gjennom lavterskelkurs i klatring. Resultatene fra forskningen understreket hvor viktige lavterskeltilbud er for ungdom med psykiske helsevansker, til inspirasjon for andre som jobber med målgruppa.

Ung mann i buldrevegg sett nedfra

Bakgrunn

I Folkehelsemeldingen 2017 omtales psykisk helse og fysisk aktivitet som to av vår tids største folkehelseutfordringer blant unge. Fysisk aktivitet er en virksom selvhjelpsmetode som mennesker selv kan ta i bruk for å ta vare på og bedre sin psykiske helse. Mange med psykiske plager er imidlertid ofte i dårlig fysisk form, eller har drevet såpass lite med fysisk aktivitet at de kan ha behov for hjelp til å komme i gang.

Hvorfor klatring?

Klatring er en form for risikoaktivitet som har hatt veldokumentert effekt på menneskers psykiske helse. Intervensjonsstudier i andre land med bruk av klatring har rapportert at mange har vokst på utfordringene, og sykdom og problemer har kommet mer på avstand. Aktivitetene har også åpnet for nye nettverk og meningsfulle utfordringer. Samtidig er klatring en aktivitet som kan stimulere produksjon av endorfiner i kroppen som kan gi en følelse av velbehag og lykketilstand, samt potensiale for å skape mestringsfølelse.


Videre rapporterer flere studier om mer livsutfoldelse og glede i forbindelse med slike fysiske aktivitetstilbud. Deriblant: økt velvære etter aktivitet, mer overskudd og energi, bedre søvnkvalitet, mindre stress-symptomer, økt optimisme og mer pågangsmot og bedre selvfølelse og forhold til egen kropp.

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.