Psyk av troen

Psyk av troen er et forskningsprosjekt som retter seg mot unge som bryter med strenge eller lukkede religiøse miljøer. Dette prosjektet er en respons på bekymringene som er blitt uttrykt av både hjelpeapparatet og politikere om manglende kunnskap om tematikken, og et behov for bedre innsikt i hva de unge har behov for i bruddprosessen.

Jente ser seg selv i speilet

Om Psyk av troen

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Ungdom og Nordlandsforskning. Prosjektet er tilknyttet både fag- og referansegruppe som er med på å medvirke i prosjektets prosesser med ulike milepæler.


Fag- og referansegruppen bidrar med verdifull innsikt i hvilke konsekvenser et brudd kan ha for enkeltpersoner, og hvilke behov disse har i møte med hjelpeapparatet. Samtidig bidrar de med å synliggjøre hvilket behov og muligheter hjelpeapparatet har, og hva som er viktig for hjelpeapparatet i møte med unge avhoppere.


Prosjektet skal utvikle evidensbasert kunnskap som både resulterte i konkrete verktøy som hjelpeapparatet kan benytte i sitt arbeid med avhoppere, og som avhopperne selv kan dra nytte av. Videre skal prosjektet skape reelle tiltak politikere kan følge opp for å bedre forholdene rundt unge avhoppere. Målet med å henvende seg til både hjelpeapparatet, politikerne og avhopperne er å bidra til bedre psykisk helsevern og dermed bedret psykisk helse for religiøse avhoppere.

Formålet med prosjektet

  • Å adressere de alvorlige utfordringene og konsekvensene som unge kan oppleve når de bryter med strenge eller lukkede religiøse miljøer.
  • Øke bevisstheten og forståelsen blant helsepersonell og hjelpeapparatet om de spesifikke behovene til personer som har brutt med religiøse miljøer.
  • Påvirke politisk for en bedre og tilgjengelig helsepolitikk og tjenesteleveranse for å bedre ivareta denne gruppen.

Ung mann ligger i sengen og ser ut i luften

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.