Avsluttet

Psykens koreografi

Dans er et risikomiljø når det gjelder psykiske plager, og da spesielt spiseforstyrrelser. I dette prosjektet kartla vi den psykiske helsen blant unge dansere i Norge. I tillegg undersøkte vi om kursing av dansere og dansepedagoger har positive effekter på deres psykiske helse.

Mann danser i studio

Hvorfor undersøke dansemiljøet?

Det er godt dokumentert at dans er et risikomiljø når det gjelder psykiske plager. Spiseforstyrrelser, angst, og OCD er velkjente problemer i idretts -og dansemiljøer, men der det legges svært mye fokus på riktig ernæring og hvile i toppidrett, kan dette bli nedprioritert i dansemiljøer, selv om de jobber like hardt som toppidrettsutøvere. Forskning viser at dansere og pedagoger i andre land har mangelfull kunnskap om psykisk helse, og det har vært antagelser og påstander om at dette også er tilfellet i Norge.Høy forekomst av spiseforstyrrelser hos dansere

Internasjonale studier viser at det er en høy forekomst av spiseforstyrrelser og psykiske problemer blant dansere. Det har vært påstander og antagelser om at dette også er tilfellet i Norge. Det er godt dokumentert at dans er et risikomiljø når det gjelder psykiske plager, og da spesielt spiseforstyrrelser. Spiseforstyrrelser, angst, og OCD er et velkjent problem i idretts- og dansemiljøer, men der det legges svært mye fokus på riktig ernæring og hvile i toppidrett, kan dette bli nedprioritert i dansemiljøer, selv om de jobber like intenst som toppidrettsutøvere.


Media har presentert dansemiljøet i Norge som svært prestasjonskrevende og forskning i andre land viser at det er langt flere tilfeller av spiseforstyrrelser hos unge, klassiske dansere enn i resten av befolkningen. Det er ikke gjort noen kartlegging i Norge, men utenlandsstudier viser at 35% av klassiske ballettdansere sliter med spiseforstyrrelser.

For lite arbeid for å kartlegge omfanget i Norge

Mental Helse Ungdom mener at det er gjort for lite arbeid for å kartlegge omfanget av psykiske plager blant unge dansere i Norge. Det er videre dokumentert at dansere og pedagoger i andre land har mangelfull kunnskap når det gjelder restitusjon og spesielt prestasjonsernæring. Det er grunnlag for å anta at det samme er gjeldende i norske dansemiljø. For å heve kunnskapen blant pedagoger og dansere så ønsket vi å gjennomføre en intervensjon der ansatte og dansere fikk mulighet til å heve sitt kunnskapsnivå når det gjelder psykisk helse, og hvor og når be om hjelp ved psykisk uhelse. Da er det naturlig å måle dansernes symptomer på angst, depresjon og spiseforstyrrelser og dansepedagogers holdninger og kunnskap om hva man gjør ved tegn på psykisk uhelse blant deres elever.

Forebyggende kursing

Gjennom kurs for pedagoger og dansere ved Kunsthøyskolen i Oslo og Norges dansehøyskole bidro prosjektet til forebyggende arbeid for å bedre psykiske plager gjennom å opplyse pedagoger om hvilke faktorer som assosieres med god psykisk helse, og legge økt fokus på disse i undervisningen. I tillegg fikk unge dansere opplæring i mestringsteknikker for å kunne ta grep om sin egen psykiske helse, og lære hvor og når man bør be om hjelp.

Webinar: Psykisk helse blandt unge dansere

Hvorfor er psykisk helse viktig for dansere? Hvordan er statusen blant unge dansere i Norge? Og hva kan dansere gjøre for å ivareta egen psykisk helse?


I november 2020 ble det holdt et webinar om psykisk helse blant unge dansere i Norge. Webinaret ble arrangert som en avslutning på prosjektet Psykens korografi. Under webinaret ble det presentert ulike verktøy for hvordan dansere kan ivareta egen psykisk helse.


Camilla Spidsøe, Mona Berntsen og Daniel Sarr delte sine egenerfaringer rundt teamet og resultatene fra prosjektet Psykens Korografi ble for første gang presentert.

Se webinaret på YouTube
Plakat fra webinar

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.