Avsluttet

Psykt tabu

Psykt Tabu er en kvalitativ studie av unge voksne med flyktning- og innvandrerbakgrunns forståelser av psykisk helse og erfaringer fra møter med helsepersonell. Hensikten med studien var å undersøke hvorfor noen grupper med innvandrerbakgrunn ikke mottar eller oppsøker psykisk helsehjelp.

Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Til tross for at en høyere andel av befolkningen med flyktning- og innvandrerbakgrunn rapporterer om psykiske helseplager, mottar de samlet sett en mindre andel av helsetjenester innenfor psykisk helse, sammenlignet med den øvrige befolkningen. Hvis deler av befolkninga rapporterer om psykiske helseplager uten å motta eller oppsøke helsehjelp betyr det at mange ikke får den hjelpen de trenger.

Last ned forkningsrapporten

Med kvalitative intervjuer av unge voksne mellom 20-30 år med flyktning- eller innvandrerbakgrunn ble det undersøkt hvilke muligheter og barrierer som spiller inn i de unge voksnes møter med helsetjenesten generelt og den psykiske helsetjenesten spesielt.

Funn fra studien

En av barrierene for å oppsøke psykisk helsehjelp handlet om at det å be om denne hjelpen var tegn på svakhet. Det kunne være svakhet i form av ‘svak karakter’, ‘svak i troen’, ‘svak som ‘ikke-normal’, eller svak som ‘et svakt ledd i samfunnsmaskineriet’.


Det andre handlet om erfaringer med å bli ekskludert i møte med helsepersonell. Dette handlet ikke om eksplisitte hatefulle rasistiske diskrimineringserfaringer, men snarere om subtile og ofte uintenderte former for rasisme som pakkes inn med ord som ‘kultur’ eller ‘religion’ – men som like fullt er rasisme.

Anbefaling

Framfor å kun fokusere på å utforme tjenestetilbudet på måter som angivelig skal imøtekomme ‘behovet hos etniske minoriteter’ anbefaler denne studien videre satsning på: a) ‘avtabuisering’ av psykisk helse i samfunnet generelt og b) systematisk kompetanseheving av helsepersonell om rasisme spesielt, på alle nivåer i helsetjenestene.

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.