Samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken

Mental Helse Ungdom har et samarbeid med Den Kulturelle Skolesekken og forestillingen "Skrubbsår" - en forestilling med det viktige budskapet om verdien av å snakke med de rundt seg når man har det tungt. I stykket møter publikum tre karakterer som representerer temaene 'lærevansker', 'skilte foreldre', og 'økonomiske vanskeligheter i familien'.

Bilde fra forestillingen - ung mann med lyskastere på seg

Tema og mål i forestillingen

"Skrubbsår" er en perspektivskiftende forestilling med det viktige budskapet om verdien av å kommunisere med de rundt seg når man har det tungt. I forestillingen tar vi opp temaer som er svært aktuelle og relaterbare for unge, og særlig ungdom, og vi ønsker å vise at det ikke er noe skam i å være åpne om disse.Med forestillingen vår vil vi stimulere tilskuerne til å være åpne om ting istedenfor å holde alt inne, og vise dem noe de kan reflektere over. Vi ønsker også at stykket skal motivere dem til å ta kontakt med venner, familie, eller andre i nære relasjoner når de kjenner på utfordringer/problemer i hverdagen, og at forestillingen senker terskelen for å benytte seg av førstelinjen i behandlingsapparatet.

Synopsis

De tre kompisene Olav, Matteo og Viktor møtes etter skoletid en fredag og de prater om løst og fast. Etter hvert begynner de snakke om Matteo sin bursdagsfeiring som skal skje dagen etter. I løpet av samtalen får vi en antydning til at Olav sliter med noe som han holder skjult for de to andre. Men det skal vise seg etter hvert at de alle har noe som gjør hverdagen vanskelig, og de gjør alt for å holde det skjult for sine venner.


Vi følger vennene gjennom to dager fra perspektivene til hver av de tre guttene, og hvor det hele ender med at de må ta et oppgjør med hverandre og seg selv.

Bilde fra forestillingen - ung mann ser fortvilet ut

Praktisk informasjon

Varighet: 45 minutter
Primærmålgruppe: Ungdommer 13-16 år
Sekundærmålgruppe: Ungdommer 17-19 år
Opprigging-/nedriggingstid: 30/30 minutter
Arena/rom: gymsal, auditorium, aula, forelesningssal, lignende
Trenger scene: nei
Trenger blending: ja
Trenger el-uttak: ja


Det er ønskelig at rommet er blendet og stoler/tribuner satt opp på forhånd. Ønskelig med tilgang på enkle scenehøyttalere/lydanlegg.

Kontakt

E-post: [email protected]


Tlf: +47 950 12 806/+47 472 92 957


Instagram: @rosenvangteater

Rosenvang Teater vet hvor essensielt det er å være åpne med hverandre om problemer og utfordringer.

Les mer om forestillingen

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.