Avsluttet

Start praten

Start praten er en kortfilm der vi møter unge menn og deres tanker om å være mann. Filmen kan brukes av helsesykepleiere og lærere som et verktøy for å diskutere temaer som maskulinitetsnormer, relasjoner, skam og åpenhet. I tillegg til filmen kan du laste ned refleksjonsspørsmål som kan brukes for å skape samtaler blant elever av alle kjønn.

Skjermdump fra kortfilmen hvor en ung mann ser inn i kamera

Se kortfilmen på YouTube

Hensikten med kortfilmen Start praten er å skape mer åpenhet og å bidra til å ufarliggjøre det å snakke om følelser og psykisk helse. Håpet er at dette vil føre til at flere oppsøker hjelp når de trenger det.


Sammen med kortfilmen finnes det refleksjonsspørsmål som kan brukes i klasserommet for å skape samtaler om viktige temaer.


Last ned refleksjonsspørsmålene

Bakgrunnen for prosjektet

Hvert år er det mer enn 500 mennesker i Norge som tar sitt eget liv. Blant dem er det mer enn dobbelt så mange menn som kvinner. Det er flere gutter enn jenter som dropper ut av skolen. Det er flere menn enn kvinner som utvikler rusmisbruk og voldelig atferd. Samtidig er det færre menn som blir diagnostisert med angst og depresjon. Psykiske problemer hos menn blir ikke like lett oppdaget. De får ikke den hjelpen de trenger eller så kommer hjelpen svært sent. Skal det virkelig være sånn? Og hvorfor har det blitt sånn?


Forskning viser at gutter er underrepresentert blant de som blir diagnostisert med angst og depresjon. Samtidig er gutter overrepresentert blant de som tar sitt eget liv hvert år. Det er grunn til å tro at mange unge menn ikke snakker om hvordan de har det, uansett om det er smått eller stort, og at de derfor oppsøker hjelp alt for sent, eller ikke i det hele tatt.


I en spørreundersøkelse med 100 svar fra menn i alderen 15-30 år svarte mer enn halvparten at mer åpenhet rundt psykisk helse og samtaler om maskulinitet ville ha gjort det enklere for unge menn å snakke om følelsene sine. Derfor har vi laget denne kortfilmen.

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.