Avsluttet

Unge samers psykiske helse

Prosjektet har kartlagt unge samers psykiske helse og sett på hvilke beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer som spiller inn. Tiltakene er med på å styrke samisk identitet og kultur som noe helsebringende, mangfoldig og positivt. Prosjektet ble sluttført i 2020, med en forskningsrapport som kan lastes ned gjennom lenken under.

Illustrasjon som viser unge med samiske identitetsmarkører

Hvorfor er prosjektet viktig

Den samiske befolkningen har vært utsatt for store overgrep i flere århundrer. Den samiske befolkningen lever fremdeles med sosiale stigma, og noen grupper blant samene er mer utsatt enn andre. Forskning anerkjenner dette, og kan vise til at den samiske befolkningen lever med en høyere utsatthet for diskriminering og hets, med dårligere levekår som resultat. I Selvmordsforebyggende plan blant samer i Norge, Sverige og Finland påpekes det at selvmord er et stort folkehelseproblem blant verdens urfolk, og spesielt for urfolkene i Arktis.

Last ned forskningsrapporten

Prosjektet har kartlagt unge samers psykiske helse og sett på hvilke beskyttelsesfaktorer og risikofaktorer som spiller inn. Forskere ved UiT og UiO hadde ansvaret for å gjennomføre den kvalitative og kvantitative kartleggingen. Informantene til kartlegging ble rekruttert ved hjelp av blant annet samiske ungdomsorganisasjoners nettverk.

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.