Nytt prosjekt om unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn

I dette prosjektet ønsker Mental Helse Ungdom, i samarbeid med Universitetet I Tromsø - Norges Arktiske Universitet, å finne ut hva unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn trenger i møte med skole, og offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse.

Ung mann med sol i fjeset skuer fremfor seg

KASUTA - “Å vokse opp”

KASUTA betyr “å vokse opp” på kvensk. Kvener/norskfinner er den største nasjonale minoritetsgruppen i Norge, og har vært utsatt for langvarige fornorskingsprosesser. Konsekvenser av fornorsking kan være såkalt kumulativ diskriminering, opphopning av diskrimineringserfaringer på tvers av generasjoner og samfunnsområder. Kumulativ diskriminering kan ha negative konsekvenser for psykisk helse og livskvalitet blant barn og unge.


Unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn kan for eksempel oppleve at utvikling og anerkjennelse av en kvensk/norskfinsk identitet er utfordrende i møte med ansatte i skole og offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse.


Det finnes svært lite forskningsbasert kunnskap om unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn, særlig om mulige konsekvenser av fornorsking og kumulativ diskriminering, og kunnskap om mulige forebyggende og styrkende tiltak i offentlige og frivillige tjenester for gruppen. Sannhets- og forsoningskommisjonen nevner spesielt implementeringsgapet mellom vedtatte lover, rettigheter og intensjoner. Kommisjonen fremhever iverksettelsen av tiltak som realiserer og ivaretar minoriteters rettigheter som det viktigste hinderet for reell likestilling mellom fornorskede minoriteter og majoritetsbefolkning.

Kvenungdommen er veldig fornøyd med at forskning på unge kvener/norskfinner blir prioritert.

Kvenungdommen ved May-Britt Blomli

Hva skal vi gjøre i prosjektet

KASUTA-prosjektets mål er å forebygge diskriminering og fremme like rettigheter og muligheter for unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn i møte med skole og offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse.Vi vil nå dette målet gjennom
  1. å bidra med kunnskap om behovene til unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn, og
  2. bidra med utarbeidelse av konkrete kompetansebyggende og helsefremmende tiltak.

Prosjektets forskningsspørsmål er

  1. Hvordan opplever unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn møter med skole og offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse med tanke på sin identitet?
  2. Hvilken kunnskap trenger ansatte i skole og offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse for å motvirke diskriminering og fremme like rettigheter og muligheter for unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn?
  3. Hvilke ressurser og tiltak bør utvikles og iverksettes?


KASUTA har et kvalitativt forskningsdesign. For å svare på forskningsspørsmålene skal unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn og ansatte i skole og offentlige og frivillige tilbud innen psykisk helse intervjues.

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er et gjennomgående prinsipp i KASUTA, fra definering av kunnskapsbehov og utforming av søknad til gjennomføring av forskning, utvikling av tiltak og formidling. Representanter for Kvääninuoret-Kvenungdommen og MHU deltar som medforskere, og representanter for samarbeidende kommuner og interesseorganisasjoner deltar i referansegruppen.

Hva er målet ved prosjektets slutt?

KASUTA-prosjektet forventes å bidra til mer treffsikre, brukerorienterte og kultursensitive tjenester og tilbud med positiv effekt på psykisk helse hos unge med kvensk/norskfinsk bakgrunn, og unge fra andre sammenlignbare grupper. Taternes Landsforening er med i prosjektet og bidrar med vurdering av resultatenes overføringsverdi.

Målet er mer kultursensitivitet i skole og helsetjenestene.

Soile Hämäläinen, forsker på prosjektet

Har du spørsmål om prosjektet?

Ta kontakt med Anita Salamonsen hos Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Nord), ved Norges Arktiske Universitet (UiT).


E-post: [email protected]


Telefon:+47 77 64 62 13

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.