Avsluttet

UngHørt

Mental Helse Ungdom har, i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning og UiO, gjennomført prosjektet UngHørt, et forskningsprosjekt som viser at det er mangler i det psykiske helsetilbudet til unge døve og hørselshemmede. Prosjektet gikk fra 2020-2022.

Unge mennesker snakker sammen med tegnspråk

Hovedfunn

Vi presenterer hovedfunnene fra prosjektet i fire korte videoer.

Unge døve og hørselshemmede er flerdobbelt utsatt for psykiske plager enn sine hørende jevnaldrende.

International Journal on Mental Health and Deafness

Prosjektets viktighet og relevans

Det kan være tøft å være døv eller hørselshemmet ungdom i et samfunn som ikke alltid tar hensyn til hørselsnedsettelsen. Døve og hørselshemmede har ofte flere psykiske utfordringer enn resten av befolkningen, og sliter i større grad med depresjon og angst.


Når døve og hørselshemmede først har oppsøkt psykisk helsehjelp møter de ofte utfordringer fordi helsetjenestene mangler kunnskap om tegnspråk, døve og hørselshemmedes kultur og livssituasjon og hvordan de skal tilrettelegge for god kommunikasjon. Mangelen på kunnskap hos helsetjenestene kan senke kvaliteten på behandlingen de blir tilbudt. Det betyr at døve og hørselshemmede ungdom er flerdobbelt utsatt for psykiske plager enn sine hørende jevnaldrende.

Helsetilbudet for unge hørselshemmede og døve må bli bedre

Prosjektet UngHørt hedde til hensikt å bruke forskning og brukermedvirkning til å bidra til å bedre helsetilbudet rettet mot unge hørselshemmede og døve.


For å samle informasjon om hvilke barrierer hørselshemmede og døve ungdommer opplever i sitt møte med psykiske helsetjenester har det blitt gjennomført kartleggingsintervjuer. Resultatene har nå blitt sammenfattet i en forskningsrapport og to veiledere. Disse skal brukes til å synliggjøre behovene for et bedre psykisk helsetilbud til døve og hørselshemmede ungdommer.


I prosjektet har Mental Helse Ungdom samarbeidet tett med interesseorganisasjoner for unge hørselshemmede og døve som Hørselshemmedes Landsforbund Ungdom og Norges Døveforbund Ungdom for å sikre brukermedvirkning.


Prosjektet ble finansiert av Stiftelsen Dam.

Hei! Dette er en splitter ny nettside, og for tiden arbeider vi med å legge inn alt innhold.

Trykk her for å komme til den gamle nettsiden.